Kaarlo Hildén, Satu Miettinen ja Paula Tuovinen Taideyliopiston rehtorin haun viimeiseen vaiheeseen

Seuraa kärkikandidaattien julkista kuulemista suorana verkkolähetyksenä 8.6. klo 14-16.

Taideyliopiston opiskelijoita ulkona. Kuva: Veikko Kähkönen

Taideyliopiston hallitus käynnisti maaliskuussa rehtorin haun viisivuotiskaudelle 1.12.2020–30.11.2025. Tehtävä oli auki 1.4.2020 asti, ja sitä haki 16 henkilöä. Lisäksi haussa kartoitettiin myös muita potentiaalisia hakijoita.

Viisi valintakriteerit hyvin täyttänyttä hakijaa kutsuttiin rekrytoinnin toiseen vaiheeseen, jonka tuloksia käsiteltiin hallituksen muodostaman rekrytointiryhmän kokouksessa 19.5. Siinä kolme hakijaa valittiin haun viimeiseen vaiheeseen: hallituksen haastatteluun 25.5. ja yliopistoyhteisön kuulemiseen. Tavoitteena on, että rehtorin valinta tehdään kesäkuussa.

Rehtorin tärkeimpinä valintakriteereinä ovat taiteen ymmärrys, kyky viedä yliopistoa strategian viitoittamaan suuntaan ja johtamiskokemus.

”Rehtori Jari Perkiömäen kaudella Taideyliopisto on kehittynyt merkittävästi yhtenäisemmäksi, asiantuntevaksi ja vaikuttavaksi yliopistoksi. Lämmin kiitos Jarille tinkimättömästä, rakentavasta ja tuloksekkaasta työstä! Uuden strategian myötä katseemme suuntautuu entistä vahvemmin kohti yhteiskuntaa. Haluamme vahvistaa taiteen ja taiteellisen ajattelun roolia ja rakentaa uudenlaisia yhteyksiä taidemaailman ulkopuolelle. Tämä vaatii tulevalta rehtorilta uudenlaista osaamista,” sanoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Heikki Lehtonen. 

”Olen ylpeä siitä, millaiseksi Taideyliopisto on rehtorikauteni aikana kehittynyt. Olemme tärkeä ja ainutlaatuinen yliopisto. Uuden strategian myötä otamme entistä näkyvämmän yhteiskunnallisen roolin. Rehtorin tehtävä on ainutlaatuinen näköalapaikka taiteen ja sen koulutuksen ja tutkimuksen koko kenttään. Toivotan onnea kaikille kolmelle rehtorin valinnan loppusuoralle päässeelle!”, summaa kautensa marraskuun lopussa päättävä rehtori Jari Perkiömäki.

Rehtorin haun viimeiseen vaiheeseen valitut ehdokkaat ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani Satu Miettinen ja Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen.

Kaarlo Hildén on työskennellyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaanina vuodesta 2017 ja klassisen musiikin osaston dekaanina vuodesta 2010. Hildén on toiminut pitkään erilaisissa musiikin korkeakoulutuksen johtamis- ja kehittämistehtävistä. Ennen Taideyliopistoa hän työskenteli ohjelmajohtajana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa, koulutusjohtajana Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja lehtorina Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Hildénillä on vankkaa kokemusta mm. erilaisten kansainvälisten organisaatioiden hallituksista sekä auditointi- ja selvitysryhmistä. Hän oli tiiviisti mukana rakentamassa Taideyliopiston uutta strategiaa. Kaarlo Hildén on koulutukseltaan musiikin maisteri (musiikin teoria). 

Satu Miettinen on työskennellyt Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaanina vuodesta 2018 ja palvelumuotoilun professorina vuodesta 2011. Lisäksi hän on ollut myös yliopiston hallituksen ja kollegion jäsen. Hän johtaa yli 7 miljoonan euron rahoituksen saanutta palvelumuotoilun tutkimusryhmää. Miettinen on toiminut teollisen muotoilun osaston johtajana Savonia-ammattikorkeakoulussa sekä useissa eri tehtävissä Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on työskennellyt myös mm. vierailevana professorina Stanfordin yliopistossa ja tutkinut sosiaalisesti sitoutunutta taidetta Afrikassa. Miettinen toimii itse myös taiteilijana sosiaalisesti sitoutuneen taiteen sekä valokuvauksen alueilla. Satu Miettinen on koulutukseltaan taiteen tohtori (taideteollinen muotoilu).

Paula Tuovinen on työskennellyt Taiteen edistämiskeskuksen johtajana vuodesta 2018. Hän toimi Taideyliopiston va. rehtorina ja vararehtorina 2013-2018 ja Teatterikorkeakoulun rehtorina 2005-2012. Tuovisella on laajaa kansainvälistä kokemusta mm. esittävien taiteiden auditointitehtävistä ja hän on toiminut Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIn varapuheenjohtajana usean vuoden ajan. Hänellä oli keskeinen rooli Taideyliopiston perustamisessa. Nykyisessä työssään Tuovinen on profiloitunut aktiivisena taiteen edistäjänä ja yhteiskunnallisena keskustelijana, joka korostaa taiteilijan urapolun tukemista aina alkuopinnoista ammatilliseen kehittymiseen asti. Paula Tuovinen on tanssitaiteilija ja koulutukseltaan filosofian maisteri (kulttuuriantropologia) sekä Executive MBA.

Kärkiehdokkaiden julkinen kuulemistilaisuus pidetään 8.6.2020 klo 14-16. Koronaepidemian vuoksi tilaisuuteen on kutsuttu rajallinen joukko osallistujia. Läsnä ovat rehtorikandidaattien lisäksi Taideyliopiston hallitus ja yliopistoyhteisöä edustavan yliopistokollegion varsinaiset jäsenet. Muu yhteisö voi seurata tilaisuutta suorana verkkolähetyksenä tällä YouTube-sivulla.

Lisätietoa

Eveliina Olsson
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi

Lue lisää

Taideyliopiston rehtoriksi 16 hakijaa