Cecilia Zilliacus blir professor i violinmusik vid Sibelius-Akademin

Zilliacus tillträder 1.8.2023.

Cecilia Zilliacus utexaminerades från Hochschule für Musik und Tanz i Köln 2000. Hon har också ett diplom från Kungliga musikhögskolan i Stockholm, där hon har undervisat sedan 2006, sedan 2018 som professor.

Som musiker har Zilliacus bland annat beskrivits som unik, nyfiken och kreativ. Under sin karriär har hon arbetat omfattande över musikgenregränserna med flera moderna kompositörer, betydande internationella kapellmästare och kammarmusiksammansättningar samt spelat som solist för betydande orkestrar. Hennes repertoar består av en bred blandning av klassisk musik från olika tidsperioder och för henne har också komponerats nya moderna musikverk. Dessutom har hon uppträtt på flera prisbelönta inspelningar.

Zilliacus har ett omfattande yrkesmässigt nätverk och lång undervisningserfarenhet

Zilliacus styrkor är bland annat en vision om violinmusikens framtid och utvecklingen av fältet, ett exceptionellt studerandeorienterat och effektivt sätt att undervisa samt omfattande kunskaper och upplevelser av arbetslivet. Zilliacus har ett omfattande yrkesmässigt nätverk och en lång undervisningserfarenhet.

”Att vara lärare är ett av världens viktigaste yrken och jag skulle definiera det som ett kall. Det är en ära att få hjälpa den unga att bli vad hen vill. Eftersom jag själv arbetar som aktiv musiker kan jag förmedla musikteknisk kompetens, färdigheter att göra olika musikaliska lösningar, kännedom om repertoar och flexibilitet i musikarbetet till studerandena. Som professionell vill jag inspirera och dela mina egna erfarenheter”, konstaterar Zilliacus.

Uppgiften är att utveckla en övergripande utbildning och nätverk inom violinmusik

Till de centrala arbetsuppgifterna för professorn i violinmusik hör att planera och genomföra violinutbildningen vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet, handleda i studierna och delta i studenturvalet samt att utveckla samarbetet inom hela violinmusikfältet och skapa nätverk. Professorn arbetar på Sibelius-Akademins avdelning för klassisk musik vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet som ansvarar för utbildningen av stråkmusiker i samarbete med bland annat utbildningen för blåsinstrument, orkester och kapellmästare samt ämnesgrupperna för piano och tidig musik. I ämnesgruppen arbetar för närvarande fyra professorer, 14 lektorer och cirka 35 timlärare. Antalet huvudämnesstuderande är cirka 150. I ämnesgruppen studerar dessutom 30 studerande inom ungdomsutbildningen.

Rekryteringsprocessen för professorn i violinmusik inleddes i januari 2022. Professuren är på heltid och gäller tills vidare. Före utgången av ansökningstiden lämnade 43 personer in sin ansökan. Fem av dem kallades till lämplighetsprov som ordnades i mars 2023.

Tilläggsuppgifter

Markus Utrio, prodekan
Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, avdelningen för klassisk musik
markus.utrio@uniarts.fi