Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Cecilia Zilliacus Sibelius-Akatemian viulumusiikin professoriksi

Zilliacus aloittaa tehtävässään 1.8.2023.

Cecilia Zilliacus on valmistunut Hochschule für Musik und Tanz Kölnistä vuonna 2000. Hänellä on myös diplomi Tukholman kuninkaallisesta musiikkikorkeakoulusta, missä hän on opettanut vuodesta 2006, vuodesta 2018 professorina.

Muusikkona Zilliacusta on luonnehdittu muun muassa ainutlaatuiseksi, uteliaaksi ja luovaksi. Hän on urallaan työskennellyt laajasti yli musiikinlajien rajojen useiden nykysäveltäjien, merkittävien kansainvälisten kapellimestarien ja kamarimusiikkikokoonpanojen kanssa sekä soittanut merkittävien solistien orkesterien solistina. Hänen ohjelmistonsa kattaa klassisen musiikin ohjelmistoa laajasti eri aikakausilta, ja hänelle on myös sävelletty uusia nykymusiikkiteoksia. Lisäksi hän on esiintynyt useilla palkituilla levytyksillä.

Zilliacuksella laaja ammatillinen verkosto ja pitkä opetuskokemus

Zilliacuksen vahvuuksia ovat muun muassa näkemyksellinen visio viulumusiikin tulevaisuudesta ja kentän kehittämisestä, hänen poikkeuksellisen opiskelijalähtöinen ja tehokas tapansa opettaa sekä hänen laaja tietoutensa ja kokemuksensa työelämästä. Zilliacuksella onkin laaja ammatillinen verkosto ja pitkä opetuskokemus.

”Opettajana oleminen on yksi maailman tärkeimmistä ammateista ja määrittelisin sen kutsumukseksi. On kunnia saada auttaa nuorta tulemaan siksi, miksi hän haluaa. Koska työskentelen itse aktiivisena muusikkona, voin välittää opiskelijoille soittoteknistä osaamista, valmiuksia tehdä erilaisia musiikillisia ratkaisuja, ohjelmiston tuntemusta ja joustavuutta musiikin tekemisessä. Ammattilaisena haluan inspiroida ja jakaa omia kokemuksiani”, Zilliacus toteaa.

Tehtävänä kokonaisvaltainen viulumusiikin koulutuksen ja verkostojen kehittäminen

Viulumusiikin professorin keskeisiin tehtäviin kuuluu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian viulukoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen, opintojen ohjaaminen ja opiskelijavalintoihin osallistuminen sekä koko viulumusiikin kentän yhteistyön ja verkoston kehittäminen. Professori työskentelee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla jousten ja kamarimusiikin aineryhmässä, joka vastaa jousisoittajien koulutuksesta tyhteistyössä muun muassa puhaltimien, orkesteri- ja kapellimestarikoulutuksen sekä pianon ja vanhan musiikin aineryhmien kanssa. Aineryhmässä työskentelee tällä hetkellä neljä professoria, 14 lehtoria sekä noin 35 tuntiopettajaa. Pääaineisia opiskelijoita on noin 150. Lisäksi aineryhmässä opiskelee 30 nuorisokoulutuksen opiskelijaa.

Viulumusiikin professorin rekrytointiprosessi käynnistyi tammikuussa 2022. Professuuri on kokoaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva. Hakuajan loppuun mennessä tehtävään haki 43 henkilöä. Heistä viisi kutsuttiin soveltuvuusnäytteisiin, jotka järjestettiin maaliskuussa 2023.

Lisätiedot

Varadekaani Markus Utrio
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, klassisen musiikin osasto
markus.utrio@uniarts.fi