Stråkar, klassik instrument, kandidat och magister

Studera under ledning av internationellt uppskattade lärare i stråkinstrument och spela tillsammans med toppmusiker i en symfoniorkester.

Varför hos oss?

Hos oss får du redan under första studieåret spela i Sibelius-Akademins fullskaliga symfoniorkester. Du får också möjlighet att delta i en mångsidig kammarmusikverksamhet och Musikhusets orkesterakademi samt samarbeta med professionella orkestrar. Besök av internationella artister och pedagoger i toppklass tillhör studievardagen.

Utbildningens innehåll och mål

Som huvudinstrument kan du studera violin, altviolin, cello eller kontrabas. Kärnan i undervisningen är behärskning på hög nivå av det egna instrumentet, kammarmusik samt orkesterspel.

Kandidatstudier

Du får individuell undervisning med 90 minuter per vecka i ditt huvudinstrument. Studierna omfattar även kammarmusik, musikalisk gestaltning, musikhistoria, pedagogik samt språk- och biämnesstudier. Du kan komplettera din utbildning till exempel med kapellmästarstudier, kurser i jazz, folkmusik eller äldre musik eller kompositions- och arrangemangsstudier.

Magisterstudier

På magisternivå kan du utöver dina huvudämnesstudier utveckla dina kunskaper brett eller fördjupa dig enligt intresse i t.ex. orkesterspel och kammarmusik, nutida eller äldre instrument och framförandepraxis. Du kan befästa dina kunskaper som stråkmusiker genom att som tillvalsstudieperioder välja provspelningsträning, utbildning i stämledning och stämmor eller konsertmästarutbildning. Stråkmusiker som utexaminerats hos oss arbetar både som yrkesskickliga pedagoger och som orkestermusiker, kammarmusiker och solister. 

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Ny undervisningsplan på kommande

Konstuniversitetet håller på att förnya sina undervisningsplaner. Undervisningen enligt de nya undervisningsplanerna startar i början av höstterminen 2024. Kom ihåg detta när du bekantar dig med den nuvarande undervisningsplanen.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Antagning

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Instrumentstudier i klassisk musik, alternativ för huvudinstrument: violin, altviolin, cello, kontrabas

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2023. Studierna börjar i augusti 2023.

Handledande lärare

Päivi Arjas
lektor, ämnesledare