Anmälan till Konstuniversitetets promotion öppnas 8.1.2024

Konstuniversitetets magisters- och doktorspromotion ordnas den 16–18 augusti 2024. Anmälan till promotionen öppnas 8.1.2024 och avslutas den 31 maj 2024.

Anni Hanen

Promotionen är universitetssamfundets största fest och en högtidlig avslutning av universitetsstudierna, som traditionellt firas i flera dagar. I promotionen ingår bland annat en festkonsert, en akt, en procession, en gudstjänst, en konfessionslös tillställning och en middag.

Du kan delta i promotionen ensam eller med en avec. Promotionen har en begränsad deltagarmängd och platserna fylls i anmälningsordning.

Anmälningen till ceremonierna öppnar på promotionswebbplatsen den 8 januari 2024 kl. 9.00 enligt följande:

Magistrar

  • Anmälningen öppnar den 8 januari 2024 först för magistrar som har avlagt examen efter den 1 juni 2018
  • Anmälningen öppnar den 1 maj 2024 för alla magistrar som inte ännu är promoverade
  • Anmälningen pågår till den 31 maj 2024

Doktorer

  • Anmälningen öppnar den 8 januari 2024 för alla doktorer som har avlagt examen vid Konstuniversitetet och som ännu inte är promoverade. Anmälan pågår till den 31 maj 2024

Personer som utexamineras i juni 2024

  • Personer som utexamineras i juni 2024 kan föranmäla sig till promotionen under anmälningsperioden 8.1.–31.5.2024
  • Deras anmälan bekräftas efter att examensuppgifterna har verifierats i juni

Preliminärt program för promotionen

Bekanta dig med promotionens program här.

Minnen från promotionen år 2018

Den första gemensamma magister- och doktorspromotionen för Konstuniversitetets akademier ordnades 8–10.6.2018. I promotionen beaktades akademiernas egna traditioner, men samtidigt strävade man också efter att skapa nya gemensamma promotionstraditioner.

Bildkonstnär Elina Saloranta, promoverad till doktor vid promotionen år 2018:

”Promotionen var en fantastisk, en gång i livet-upplevelse. Vår “resa” mot promotionsceremonierna ledsagades av roliga dansrepetitioner och Bildkonstakademin lånade generöst ut hattar till oss doktorer. Promotionsakten i Musikhuset var en allvarlig och högtidlig gemensam ritual, men den var inte stel. En solig utflyktsdag krönte den festliga veckan.”

Alumnen från Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan Sofia Suomalainen, marskalk vid promotionen år 2018:

”Promotionen var en kombination av högtidlighet och avspändhet. Under middagen satt jag bredvid tonsättaren Kaija Saariaho, vilket var en mycket meningsfull stund. Under promotionen träffade jag människor som utexaminerats från Konstuniversitetet under många års lopp, allt från nyutexaminerade till äldre alumner. Det var som en sofistikerad klassträff där oförglömliga möten skedde och nya vänskapsband skapades.”

Professor i folkmusik vid Sibelius-Akademin, Kristiina Ilmonen, promoverad till doktor vid promotionen år 2018:

”Promotionen var ett stort och roligt evenemang, fyllt av skratt och samtidigt var det mycket värdigt evenemang som visade respekt för akademiska traditioner. Det breda spektret av ceremonier skapade en sällsynt festkänsla som lyfte oss kollektivt över vardagen. Den unga universitetets första promotion skapade också en ny tradition som stärker den konstnärliga andan.”

Bekanta dig med promotionstraditionen genom att titta på bilder och videor från Konstuniversitetets första promotion den 8–10 juni 2018.

Mer information

Anmälan till promotionen:
Promotionskoordinator Jannika Lahin
promootio@uniarts.fi
tel. 050 517 8755

Program och övriga arrangemang under promotionen:
Projektledare Soili Sirenne
promootio@uniarts.fi
tel. 050 475 1767