Studera Konstuniversitetet kurser vid öppna universitetet – anmälan till vårens kurser inleds 21.11 

Kursutbudet våren 2024 vid det öppna universitet innehåller bl.a. flera kurser i konstfostran. Studier i arbetslivsfärdigheter och företagande samt en kurs i karriärvägledning ingår också.

Konstuniversitetets öppna universitetet erbjuder mångsidig undervisning inom musik, teater, dans, bildkonst, konstförvaltning och konstbranschens arbetslivsfärdigheter. Vid det öppna universitetet kan man avlägga enskilda kurser eller större studiehelheter.  

Öppna universitetets kurser ger möjligheter att bekanta sig med högskolestudier i konst, komplettera yrkeskompetensen och pigga upp sig med konst under undervisningen av de bästa experterna. Våren 2024 omfattar kursutbudet kurser i till exempel arbetslivsfärdigheter, företagande, konstterapi, ljudåtergivning i salen, kroppsmedvetenhet, immersiv teater, handledning och skrivande.

Studierna vid det öppna universitetet omfattar kurser som både webb- och närundervisning. Ansökningstiden till vårens kurser inleds den 21.11. För de studier som är integrerade i Konstuniversitetets examensundervisning upphör ansökningstiden den 7.12 och för det öppna universitetets egen undervisning den 13.12. 

Studera konstfostran, grunderna i improvisation och musikteaterns ensemblearbete vid öppna universitetet

Kursutbudet våren 2024 vid det öppna universitet innehåller flera kurser i konstfostran. Studiehelheten Konstkompetens inom småbarnspedagogiken (15 sp) är ett unikt paket av funktionella färdighets- och konstbaserade metoder samt forskningsbaserad och innovativ arbetsutveckling. Under studierna lär du dig om teater- och danspedagogik samt musikpedagogik och gör ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom dessa konstämnen i din arbetsgemenskap.

”Dessa starkt praktiskt inriktade studier ordnas gemensamt på webben och du har under hela studietiden både gruppens och lärarens stöd. Lämplig praktik och teori under handledning av verkliga experter inom den egna branschen! Välkommen med!” önskar Riikka Herva, planerare vid Öppet campus.

I studieutbudet ingår också grunder för improvisation för klassiska sångare.

På nybörjarkursen i sångimprovisation bekantar man sig med sin egen röst och dess möjligheter att skapa musik på ett ögonblick. På kursen övar man på att sjunga olika harmonier och solodelar utan ord eller färdig text. På kursen övar man dessutom på att ta kontakt, lyssna på andra samt ta tag i egna och andras impulser. På kursen får sångpedagogerna färdigheter att använda sångimprovisation i sin undervisning.

På musikteaterns kurs i ensemblearbete dyker man in i musikteatersångens värld. På kursen övar man på separat och gemensam text samt sång i en scenisk situation. På kursen bekantar man sig med sättet att använda legit-ljud med hjälp av golden age-musikaler. Under lektionerna övar man på gruppnummer och eventuellt mindre nummer. Kursen består av musik- och handledningsövningar och avslutas med en demonstration där man tar emot en liten publik.