Opiskele Taideyliopiston kursseja avoimessa yliopistossa – ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa 21.11.

Kevään 2024 avoimen yliopiston opintotarjonnassa on mm. useita taidekasvatukseen liittyviä kursseja. Mukana on myös työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden opintoja sekä uraohjaukseen liittyvä kurssi.

Kolme henkilöä istuvat lattialla nauraen

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa monipuolista opetusta musiikin, teatterin, tanssin, kuvataiteen, taidehallinnon ja taidealan työelämävalmiuksien aloilta. Avoimessa yliopistossa voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.  

Avoimen yliopiston kurssit antavat mahdollisuuden tutustua taiteen korkeakouluopintoihin, täydentää ammatillista osaamista ja virkistyä taiteen parissa parhaiden asiantuntijoiden opetuksessa. Kevään 2024 opintotarjontaan kuuluu kursseja esimerkiksi työelämävalmiuksista, yrittäjyydestä, taideterapiasta, saliäänentoistosta, kehotietoisuudesta, immersiivisestä teatterista, ohjaamisesta ja kirjoittamisesta.

Avoimen yliopiston opinnoista löytyy sekä verkko- että lähiopetuksen kursseja. Kevään kurssien hakuaika alkaa 21.11. Hakuaika päättyy tutkinto-opetukseen integroidun opetuksen osalta 7.12 . ja avoimen yliopiston oman opetuksen osalta 13.12. 

Opiskele taidekasvatusta, improvisaation perusteita ja musiikkiteatterin ensemble-työskentelyä avoimessa yliopistossa

Kevään 2024 avoimen yliopiston opintotarjonnassa on useita taidekasvatuksen kursseja. Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuus (15 op) on ainutlaatuinen paketti toiminnallisia taito- ja taidelähtöisiä menetelmiä sekä tutkimusperustaista ja innovatiivista oman työn kehittämistä. Opintojen aikana opit teatteri- ja tanssipedagogiikasta sekä musiikkikasvatuksesta ja teet työyhteisössäsi pedagogisen kehittämishankkeen näiden taideaineiden teemoissa.

”Nämä vahvasti käytännönläheiset opinnot järjestetään yhteisöllisesti verkossa opiskellen, ja sinulla on koko opintojen ajan sekä ryhmän että opettajan tuki. Sopivasti käytäntöä ja teoriaa oman alansa rautaisten ammattilaisten opastuksessa! Tervetuloa mukaan!” toivottaa Avoimen kampuksen suunnittelija Riikka Herva.

Opintotarjonnassa on mukana myös improvisaation perusteita klassisille laulajille.

Lauluimprovisaation alkeiskurssilla tutustutaan omaan ääneen ja sen mahdollisuuksiin luoda musiikkia hetkessä. Kurssilla harjoitellaan erilaisten harmonioiden ja soolo-osuuksien laulamista ilman sanoja ja valmiilla tekstillä. Kurssilla harjoitellaan lisäksi kontaktin ottamista, muiden kuuntelemista, sekä omiin ja muiden impulsseihin tarttumista. Kurssi antaa laulupedagogeille valmiudet käyttää lauluimprovisaatiota opetuksessaan.

Musiikkiteatterin ensemble-työskentelyn kurssilla sukelletaan musiikkiteatterilaulun maailmaan. Kurssilla harjoitellaan erillistä ja yhteistä tekstiä sekä laulamista näyttämöllisessä tilanteessa. Kurssilla tutustutaan legit-äänenkäyttötapaan hyödyntäen golden age -musikaalien materiaalia. Tunneilla harjoitellaan ryhmänumeroita sekä mahdollisesti pienempiä numeroita. Kurssi koostuu musiikki- sekä ohjausharjoituksista ja se päättyy demoon, johon otetaan pieni yleisö.