Studera konst vid öppna universitetet – anmälan till sommarens studier börjar den 6.4.

I samband med anmälan till sommarundervisningen söker man också till studier i koreografi, gammal musik och körledning som inleds hösten 2022.

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder ett mångsidigt utbud av studier i musik, bildkonst, teater och dans samt företagar- och arbetslivsstudier som lämpar sig för konstbranschen. Öppna universitetets kurser ger goda möjligheter att bekanta sig med högskolestudier i konst, komplettera yrkeskompetensen eller utöva konst under undervisningen av de bästa experterna.

Till sommarens undervisningsutbud hör till exempel Operalaboratorie-kursen, mästarkursen i musikalsång, juristen och fackförfattaren Lottaliina Pokkinens webbkurs i förhandlingsförmåga samt en interkonstnärlig nätverks- och inspirationskurs i Tunnekko i Seinäjoki. 

Anmälan till sommarens undervisning pågår 6.4.2022-21.4.2022.

Anmäl dig också till nästa läsårs studier

I samband med anmälan till sommarundervisningen 6.4.2022-21.4.2022 söker man också till vissa studiehelheter som inleds hösten 2022. Sådana är:

  • Studiehelheten i koreografi
  • Kurser i gammal musik (Barockakademin och andra separata kurser)
  • Global Choir Leadership – Inspiration course

I vår kurskalender hittar du alla Konstuniversitetets öppna kurser och samarbetsläroanstalternas studieutbud. 

Alumn, utnyttja studierätten för kontinuerligt lärande

Konstuniversitetet har infört en studierätt för kontinuerligt lärande som ger studeranden som utexaminerats från Konstuniversitetet efter den 1.8.2020 möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier i undervisningen vid Konstuniversitetets öppna universitet. 

Studierätten gäller under utexamineringsterminen och de två därpå följande åren. Läs mer om studierätten och hur du ansöker om den.

Mer information

avoin@uniarts.fi