Så här ansöker du om studierätt för kontinuerligt lärande

Läs om studierätten för kontinuerligt lärande, hur den aktiveras och vilka studier du har möjlighet att delta i.

Vad är studierätt för kontinuerligt lärande?

Konstuniversitetet har infört en studierätt för kontinuerligt lärande som ger alumner som utexaminerats efter 1.8.2020 möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier i undervisningen vid Konstuniversitetets öppna universitet. Studierätten gäller under utexamineringsterminen och de två därpå följande åren.

Studierätten för kontinuerligt lärande gäller studerande som vid Konstuniversitetet har avlagt påbyggnadsexamen, högre högskoleexamen eller en sådan lägre examen som inte ger rätt att avlägga högre högskoleexamen.

Studierätten gäller studier vid Konstuniversitetets öppna universitet samt ett studieutbud som akademierna separat har fastställt som en del av studierätten för kontinuerligt lärande. Du kan bekanta dig med öppna universitetets utbud i det öppna universitetets kurskalender. Mer information om akademiernas studieutbud kommer att publiceras på den här sidan senare.

Studierätten för kontinuerligt lärande ger inte rätt att avlägga examen, utan gör det möjligt att avlägga enskilda studieperioder.  

Aktivering av studierätten för kontinuerligt lärande

Konstuniversitetets alumner kan aktivera sin studierätt för kontinuerligt lärande enligt följande anvisningar:

  • Utexaminerade 1.8.2020–31.8.2021: När du anmäler dig till undervisningen vid det öppna universitetet kan du samtidigt aktivera din studierätt för kontinuerligt lärande. Studierätten gäller i två år. Studierätten kan inte överföras eller avbrytas efter att den beviljats.  Studierättens giltighet räknas från den 1.8.2021.
  • Utexaminerade 1.9.2021 och senare: Du får studierätten direkt när du utexamineras. Aktivera studierätten för kontinuerligt lärande med den blankett du använder för att begära examen. Studierätten gäller under utexamineringsterminen och de två därpå följande åren.
  •  Studierätten går inte att flytta eller avbryta efter att den har beviljats. Om du skriftligen avsäger dig din studierätt kan du inte ansöka om att återinföra den.

Ansökan till undervisning vid öppna universitetet 

Kolla det öppna universitetets anmälningstider och antagningsanvisningar på det öppna universitetets webbplats på Konstuniversitetets externa webbplats. Bekanta dig med utbudet hösten 2021 i det öppna universitetets kurskalender

De studerande vid öppna universitetet antas till kurser på basis av urvalskriterierna för varje studieperiod. Urvalskriterierna (tidigare studier, motivationsbrev, nivåprov, anmälningsordning) framgår av studieperiodernas beskrivningar. 

Mer information 

Ta kontakt: avoin@uniarts.fi