Eero Holstila blir medlem i Konstuniversitetets styrelse som inleder sin verksamhet 2022

Konstuniversitetets universitetskollegium valde Eero Holstila som extern medlem i Konstuniversitetets styrelse. Holstilas mandat är fyra år, 1.1.2022–31.12.2025.

PM Eero Holstila är expert på stadspolitik och arbetar som rådgivare vid regionutvecklingskonsultbyrån MDI. Holstila har tidigare arbetat bland annat som Helsingfors stads näringsdirektör, verkställande direktör för Culminatum Oy, direktör för Helsingfors stads informationscentral samt som självständig konsult.

Eero Holstila har lång erfarenhet av styrelsearbete i föreningar, sammanslutningar och företag. För närvarande är han bland annat styrelseordförande för Helsingfors barockorkester samt styrelsemedlem i Kuhmo kammarmusikfestivals understödsförening. Åren 2009–2011 var Holstila medlem i Sibelius-Akademins styrelse. 

Holstila har också länge verkat i internationella nätverk, till exempel i Rotterdams internationella kommitté och i kommittén för The Technopolicy Network.

Kollegiet fattade beslutet vid sitt möte 18.11.2021.

I Konstuniversitetets styrelse finns sammanlagt fem medlemmar som står utanför universitetssamfundet. Kollegiet valde de fyra övriga medlemmarna i september. Utöver Eero Holstila börjar också Leevi Haapala, Jukka Kekkonen och Sonya Lindfors som nya styrelsemedlemmar. Deras mandat är fyra år, fram till 31.12.2025. I styrelsen fortsätter ännu Astrid Thors, vars mandat är tvåårigt och sträcker sig fram till 31.12.2023.

I styrelsen finns dessutom sex medlemmar från universitetssamfundet

Konstuniversitetets styrelse har sammanlagt 11 medlemmar. Förutom de externa medlemmarna ingår sex interna medlemmar från universitetssamfundet. Professorsmedlemmarna är Kristiina Ilmonen och Kirsi Monni. Den övriga undervisnings- och forskningspersonalen samt den övriga personalen representeras av Anu Vehviläinen och Katariina Kivistö-Rahnasto. 

Konstuniversitetets studentkår väljer ännu två studerandemedlemmar till styrelsen under slutet av året.

Läs nyheten om valet av medlemmar till konstuniversitetets styrelse

Mer information
Mika Virkkala
Ordförande för Konstuniversitetets universitetskollegium
050 384 3484