Utbildningar i Seinäjoki

Konstuniversitetets enhet i Seinäjoki ordnar arbetslivsorienterade enskilda utbildningar, coachningar och seminarier under hela året.

Kreativ musikpedagogik / Luova musiikkipedagogiikka, 23.–24.9.22 (1 sp)

Saknar du idéer och inspiration för dina musiklektioner? Skulle du vilja lära dig nya spel, lekar, och funktionella sätt att lära musik? Anmäl dig till kursen i kreativ musikpedagogik som ordnas i Seinäjoki hösten 2022. Kursens lärare är Soili Perkiö och Elin Bergdal.  Målgruppen är musiklärare i grund- och gymnasieskolor, lärare inom den grundläggande konstundervisningen och allmänna musikundervisningen samt andra musiklärare.

Kursen är tvåspråkig (svenska – finska) och den möjliggörs genom financiering från Seinäjoen yliopistokeskus (UCS). Utbildningens innehåll bygger på en enkätundersökning som Konstuniversitetets enhet i Seinäjoki genomförde hösten 2021, där de österbottniska musiklärarnas fortbildningsbehov och -önskemål kartlades.

Avgiftsbelagd: 15 euro
Ansöknistid börjar 4.8.2022

Kandidatprogrammet i kulturell musikforsking

Enheten i Seinäjoki ansvarar för kandidatprogrammet i kulturell musikforsking som inleds vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi 2022. Programmet börjar på hösten 2022.