Ursvalsbeslutet: Doktorandprogram i konstnärlig forskning i teater, dans och performance 2021

Abstrakt bild

Urvalsbeslutet 2021

Urvalsprocessen till Teaterhögskolans doktorandprogrammet i konstnärlig forskning i teater, dans och performance 2021 har avslutats. Teaterhögskolans forskningsrådet har tillstyrkt valet av nya doktorander i enlighet med konstnärlig forskning professorernas förslag. I urvalsbeslutet har följande åtta (8) sökande (i alfabetisk ordning) antagits till studier som leder till doktorsexamen i teaterkonst, danskonst eller konst:

 • Bieringa Olive
 • Cadia Anna
 • Lehtovaara Veli
 • MacDonald James
 • Maunuksela Klaus
 • Pajala-Assefa Hanna
 • Rajakangas Hanna
 • Zhang Qiong

Följande 3 sökande antagits på reservplats i ordning:

 1. Pykäläinen Annukka
 2. Lehtinen Laura
 3. Heikkilä Elsa

Rättelseförfarande

Rättelse i beslutet av Konstuniversitetets val av studerande får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009). Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen.

Rättelseförfarande