Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelman opiskelijavalinnan tulokset 2021

Kahdeksan hakijaa on valittu suorittamaan tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Teatterikorkeakoulussa.

Abstrakti kuvituskuva
Veikko Kähkönen

Opiskelijavalinnan tulokset 2021

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelman opiskelijavalintaprosessi 2021 on päättynyt. Tutkimusneuvosto on päättänyt taiteellisen tutkimuksen professoreiden esityksen mukaisesti hyväksyä seuraavat kahdeksan (8) hakijaa (aakkosjärjestyksessä) suorittamaan teatteritaiteen, tanssitaiteen tai taiteen tohtorin tutkintoon johtavia opintoja Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa syksystä 2021 alkaen:

 • Bieringa Olive
 • Cadia Anna
 • Lehtovaara Veli
 • MacDonald James
 • Maunuksela Klaus
 • Pajala-Assefa Hanna
 • Rajakangas Hanna
 • Zhang Qiong

Lisäksi seuraavat kolme (3) hakijaa hyväksytään varasijoille annetussa järjestyksessä:

 1. varasija, Pykäläinen Annukka
 2. varasija, Lehtinen Laura
 3. varasija, Heikkilä Elsa

Oikaisumenettely

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta. Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen