Näin haet ohjauksen koulutusohjelmaan (kandidaatti + maisteri)

Kevään 2021 yhteishaku. Hakuaikataulu, tarvittavat todistukset, ennakkotehtävät ja tietoa valintakokeisiin osallistumisesta.

Tärkeät päivämäärät

● Hakuaika alkaa 5.1.2022

● Hakuaika päättyy 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Täytä ja lähetä hakulomake Opintopolussa

● Viimeistään 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Lähetä ennakkotehtävät Opintopolun hakulomakkeen kautta
– Lähetä tarvittavat todistukset (koulutus ja kielitaito) Opintopolun hakulomakkeen kautta

● Valintakokeet järjestetään toukokuussa

● Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan 3.6.2022 klo 9 (Suomen aikaa)

● Viimeistään 15.7.2022 klo 15 (Suomen aikaa)
– Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu yliopistoon  

Opintojen kesto ja tutkintokieli

 • Opintojen kesto: 3 + 2 vuotta
 • Tutkintokieli: suomi

Hakukelpoisuus

Voit hakea Teatterikorkeakouluun suorittamaan alempaa korkeakoulututkintoa (3v) tai alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa (3+2v), jos sinulla on jokin seuraavista:

 1. suomalainen ylioppilastutkinto
 2. International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 3. Eurooppa-koulun European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 4. Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 5. Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto
 6. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 7. ulkomainen koulutus, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 8. Suomessa suoritettu AICE-tutkinnon (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
 9. Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto
 10. opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa
 11. muutoin saavutettu korkeakoulukelpoisuus

Siirto-opiskelijahaku toisesta yliopistosta

Pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa oleva hakija

Hakemiseen liittyvä rajoitus

Hakija ei voi hakea samana vuonna saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Jos hakija palauttaa hakemuksen saman koulutusohjelman sekä viisivuotiseen koulutukseen että kaksivuotisiin maisteriopintoihin, otetaan huomioon vain hakemus viisivuotiseen koulutukseen.

Kielitaitovaatimus

Ohjauksen koulutusohjelman opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Jotta voit tulla hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, sinun on hakuvaiheessa osoitettava opetuskielen mukainen opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Voit osoittaa kielitaidon aiemmalla pohjakoulutuksella, hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Sinun tulee osoittaa riittävä kielitaito 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä. Liitä Opintopolun hakemukseen tutkinto- tai kielikoetodistus.

Jos osoitat riittävän kielitaidon vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, sinun ei tarvitse toimittaa tutkintotodistusta.

Jos olet abiturientti, toimita peruskoulun päättötodistus.

Jos olet saanut koulusivistyksesi Suomessa voit osoittaa kielitaitosi suomeksi tai ruotsiksi riippumatta siitä, haetko suomen- vai ruotsinkieliseen koulutukseen. Mikäli pohjakoulutuksesi on suoritettu eri kielellä kuin hakukohteen opetuskieli, raati arvioi kielitaidon riittävyyden valintakokeen yhteydessä. 

Opiskelijalla on oikeus Teatterikorkeakoulun opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Suurin osa ryhmäopetuksesta on kuitenkin suomen kielellä.

Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielet

Arviointikriteerit

Valintojen ennakkotehtävissä ja valintakoetehtävissä kiinnitetään huomiota hakijan:

 • näyttämölliseen, dramaturgiseen ja visuaaliseen hahmotuskykyyn
 • ajattelun ja mielikuvituksen laaja-alaisuuteen
 • kykyyn konkretisoida omaa ajatteluaan näyttämölle
 • kykyyn suunnitella esityksellisiä kokonaisuuksia
 • henkilökohtaiseen ja taiteelliseen reflektiokykyyn

Valintakokeissa kiinnitetään lisäksi huomiota:

 • kykyyn artikuloida ajatteluaan näyttelijöille
 • näyttämölliseen havaintokykyyn
 • kykyyn ohjata kohtausta ja kehittää sitä eteenpäin
 • motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja vastuunottokykyyn
 • johtamis- ja vuorovaikutustaitoihin
 • soveltuvuuteen alalle ja korkeakouluopintoihin

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä. Ennakkotehtävät tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Sivu on A4-kokoa ja siinä saa olla n. 30 riviä kirjoitettua tekstiä (riviväli 1.5, fonttikoko 12). Merkitse nimesi jokaiseen tehtävään.

1. Kolme valokuvaa

Ota kolme valokuvaa aiheesta rakkaus. Voit sommitella kuvat yhdelle tiedostolle tai tehdä kolme erillistä tiedostoa. Kiinnitä huomiota havaintoosi aiheesta, rajaukseen, kompositioon ja tunnelmaan. Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_rakkaus1, rakkaus2 jne.

2. Esityssuunnitelma

Tee esityssuunnitelma Federico García Lorcan näytelmästä Yerma (Suomennos Silja Ylitalo, Savukeidas kustannus). Voit myös käyttää ruotsin- tai englanninkielistä käännöstä tekstistä. Pituus korkeintaan yksi A4 ja kuva. Nimeä tiedostot: sukunimi_etunimi_yerma, yerma_kuva

a) Minkälaisen esityksen tekisit näytelmän pohjalta? Mikä on oma näkökulmasi Lorcan näytelmään?  

b) Miten ohjaajan näkökulmasi vaikuttaa esityksen toteutukseen? Minkälainen tila, näyttelemisen tapa, visuaalisuus, äänimaailma ja atmosfääri eli tunnelma esityksessäsi on? Ole konkreettinen. 

c) Valitse yksi kuva, josta käy ilmi esityksen tyylilaji. 

3. Esityssuunnitelma

Tee esityssuunnitelma Franz Kafkan novellin Nälkätaiteilija pohjalta. Voit myös käyttää ruotsin- tai englanninkielistä käännöstä tekstistä. Pituus korkeintaan yksi A4 ja kuva. Nimeä tiedosto/tiedostot: sukunimi_etunimi_nalkataiteilija, nalkataiteilija_kuva

a) Miten dramatisoisit novellin näyttämölle? Mikä on oma näkökulmasi Kafkan novelliin? Mitkä asiat sisällön ja muodon suhteen dramatisoinnissasi korostuvat? 

b) Minkälaisen esityksen tekisit dramatisointisi pohjalta? Miten ohjaajan näkökulmasi vaikuttaa esityksen toteutukseen? Minkälainen tila, näyttelemisen tapa, visuaalisuus, äänimaailma ja atmosfääri eli tunnelma esityksessäsi on? Ole konkreettinen. 

c) Valitse yksi kuva, joka kuvaa parhaiten esityksen tunnelmaa.  

4. Video

Mikä on pimeä puolesi? Entä mikä valoisa? Mieti, miten nämä tulevat esille sinussa. Tee aiheen pohjalta video. Sinun on itse esiinnyttävä videossa. Videon pituus on 1 minuutti. Tallennetta ei saa leikata tai käsitellä efekteillä. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_video

5. Ominaislaatu

Erittele omaa taiteellista ominaislaatuasi edellisten tehtävien perusteella. Mitkä asiat tekemissäsi tehtävissä nousevat tärkeiksi? Mitä tehtävät kertovat suhteestasi maailmaan ja näyttämöön? Pituus korkeintaan puolikas A4. Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_ominaislaatu

Näin haet

Löydät ohjauksen koulutusohjelman Opintopolusta nimellä:
Ohjaus, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

1. Täytä ja lähetä sähköinen hakulomake

Täytä sähköinen hakulomake hakuaikana 5.1. – 19.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

2. Toimita ennakkotehtävät ja liitteet

Toimita ennakkotehtävät ja liitteet 26.1.2022 klo 15 (Suomen aikaa) mennessä Opintopolussa.

 • Ennakkotehtävät
  Nimeä ennakkotehtävätiedostot tehtävänannon yhteydessä ilmoitetun ohjeen mukaisesti.

 • Osoitus kielitaidosta
  Toimita todistus opetuskielen mukaisesta kielitaidosta, mikäli sitä ei voida todentaa suorittamastasi ylioppilastutkinnosta.
  Nimeä tiedosto sukunimi_etunimi_dokumentin nimi, esim.: sukunimi_etunimi_peruskoulutodistus

 • Ansioluettelo/CV
  Toimita selkeä listaus suorittamistasi opinnoista, harrastuksista, työkokemuksesta ja taiteellisesta toiminnasta, mikäli sellaisia on.
  Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_cv

Materiaalien toimittaminen Opintopolku-järjestelmässä

Täytettyäsi sähköisen hakulomakkeen Opintopolku.fi -palvelussa, toimita ennakkotehtävät ja/tai muu vaadittu materiaali Taideyliopistoon Opintopolun hakulomakkeen kautta annettuun määräaikaan mennessä. Voit täydentää hakemustasi liitteiden osalta joko Oma Opintopolku -palvelussa tai sähköpostitse saamassasi vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta.

Tarkista vielä ennen hakemuksen edelleen lähettämistä, että olet ladannut kaikki tarvittavat liitteet mukaan hakemukseesi ja että materiaali aukeaa ja toimii niin kuin on tarkoitus.

Nimeä tiedostot ilmoitetun ohjeen mukaisesti. Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä.

Järjestelmä hyväksyy seuraavat audio- / video- / dokumentti- / kuvaformaatit:

 • Audio – mp3, m4a, aiff, wma, wav, aac
 • Video – mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v, vob (suosittelemme mp4 formaattia)
 • Dokumentit – kaikki tekstitiedot toimitetaan pdf-formaatissa
 • Kuvat – jpeg, png, gif, jpg

Suurin sallittu tiedostokoko on 1 GB.

Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten.

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Vain osittain ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä.

Lataa materiaalit järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa. Voit nopeuttaa esim. videon toimitusta pakkaamalla videotiedoston pienemmäksi. Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.

Materiaalien toimittaminen ulkopuoliseen järjestelmään

Suosittelemme, että lataat materiaalit suoraan Opintopolkuun. Mikäli näyte sisältää arkaluonteisia tietoja, on erityisen tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Mikäli haluat esimerkiksi Opintopolkulatauksen ruuhkautumisriskin vuoksi toimittaa linkin Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään (esim. Youtube, Vimeo, Soundcloud), linkki tulee ladata Opintopolkuun pdf-tiedostona (esim. osana teosportfoliota tai erillisenä tiedostona, joka sisältää vain linkin/linkit).

Näytteen tulee olla ladattuna määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Private”, YouTubessa ”Unlisted”, Soundcloudissa ”Private”). Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi (tässä tapauksessa ota yhteyttä Teatterikorkeakoulun hakijapalveluihin).

Näyte tulee säilyttää ko. järjestelmässä vähintään 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä.

Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin kaupallisiin tavoitteisiin.

Valintakokeet

Valinnat ovat nelivaiheiset.

1. vaihe: Ennakkotehtävät. Opintopolun hakemus sekä ennakkotehtävien ja liitteiden toimittaminen.

Ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeille lähetetään sähköpostitse kutsu toiseen vaiheeseen viimeistään viikolla 17 sekä mahdolliset lisätehtävät. Annettua valintakoeaikaa ei vaihdeta. Myös ennakkotehtävien perusteella karsituille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Valintakokeiden vaiheet 2-4 järjestetään Teatterikorkeakoulun Haapaniemenkatu 6 olevissa tiloissa klo 8.30-18 välisenä aikana.

2. vaihe          ma 16.5. – pe 20.5. (hakija osallistuu kaikkina päivinä)
3. vaihe          ma 23.5. – ti 24.5. (hakija osallistuu molempina päivinä)
4. vaihe          ke 25.5. ja pe 27.5. (hakija osallistuu molempina päivinä)

Hakijoita karsitaan jokaisessa vaiheessa, myös välikarsinta eri vaiheissa on mahdollista.

Valintakokeissa hakija: 
– suorittaa ryhmä-, yksilö- ja kirjoitustehtäviä
– ohjaa näyttelijöitä
– osallistuu haastatteluun

Valintakokeiden yksilötehtävät voi suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, ryhmätehtävät ainoastaan suomen kielellä.

Lisätietoa valintakokeista ja arvostelukriteereistä

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisu

Teatterikorkeakoulu julkaisee valintakokeiden tulokset 12.5. ja 3.6. Opintopolussa ja Taideyliopiston www-sivuilla. Voit hakulomaketta täyttäessäsi valita, ettei nimeäsi saa julkaista verkossa.

Opiskelijavalinnan tulos 12.5. klo 9

 • Tanssinopettajan maisteriohjelma
 • Teatteriopettajan maisteriohjelma

Opiskelijavalinnan tulos 3.6. klo 9

 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma
 • Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen maisteriopinnot
 • Esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma
 • Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma (suomenkielinen)
 • Ohjauksen koulutusohjelma
 • Ohjauksen maisteriopinnot
 • Tanssitaiteen koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun koulutusohjelma
 • Valosuunnittelun maisteriopinnot
 • Äänisuunnittelun koulutusohjelma
 • Äänisuunnittelun maisteriopinnot

Hyväksytyille ja mahdollisille varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse valintapäätösten julkaisupäivänä. Muille hakijoille ei ilmoiteta valinnan tuloksista sähköpostitse.

Valinnan tulosta voi myös tiedustella sähköpostitse hakijapalveluista.

Aloituspaikat ja varasijat

Hakijan oikeus hakea oikaisua opiskelijavalintapäätökseen

Opiskelupaikan vastaanotto

Ilmoita otatko sinulle tarjotun opiskelupaikan vastaan viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 (Suomen aikaa).

Jos sinulla on suomalainen henkilötunnus, ota paikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, Opintopolku-järjestelmä lähettää sinulle sähköpostiviestin. Kyseinen viesti sisältää linkin, jonka kautta pääset ilmoittamaan, otatko paikan vastaan.

Ilmoituksesi opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova. Jos haluat kuitenkin luopua opiskelupaikasta otettuasi sen ensin vastaan, sinun katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sinulle tarjotun opiskelupaikan.

Yliopistoon ilmoittautuminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. 

Poissaolo ensimmäisenä opiskeluvuonna

Opintojen aloittaminen

Kevään 2022 opiskelijavalinnoissa valittavat uudet opiskelijat aloittavat opintonsa koulutusohjelmasta riippuen elo-syyskuussa 2022.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalvelut neuvoo Teatterikorkeakoulun opiskelijavalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Sähköposti: teak.hakijapalvelut@uniarts.fi
Puhelinnumero: 050 349 6672

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Tutustu koulutuksen sisältöön