Ohjaus, kandidaatti ja maisteri

Ohjauksen koulutusohjelmassa opit luomaan näyttämöteoksia, rakentamaan omaa ilmaisua sekä työskentelemään yhdessä eri ammattiryhmien kanssa.

Näyttelijöitä esiintymässä lavalla Donkey Hot musikaalissa

Miksi meille?

Ohjauksen koulutusohjelmassa sanallistat omia havaintojasi ja kehität kriittistä ajatteluasi, sekä harjoittelet taiteellisen ryhmätyön johtamista. Opit erilaisten taiteellisten tuotantomallien hallintaa ja tutustut monimuotoiseen teatteri- ja taidekenttään. Koulutamme ammattilaisia, jotka hallitsevat taiteenalansa ja kykenevät kehittämään sitä myös eteenpäin.

Sisältö ja tavoitteet

Ohjauksen opinnot ovat viisivuotinen kokonaisuus ja ne koostuvat kolmevuotisista kandidaattiopinnoista (180 op) sekä kaksivuotisista maisteriopinnoista (120 op). Kandidaattiopinnoissa opit ohjaajan työssä toimimisen perusteet. Maisteriopinnoissa syvennät osaamistasi ja saat mahdollisuuden tutkia omia kiinnostuksen kohteitasi laajemmin. Koulutuksessa tavoitellaan avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä ja halua tutkia omaan taiteenalaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Ohjauksen opinnot lähtevät liikkeelle taiteenlajin teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin tutustumisesta. Traditioon ja taiteenlajin nykyisyyteen kiinnittyviä ajatus- ja toimintatapoja sovelletaan harjoitustöissä. Havainnoit itsellesi merkityksellisiä taiteen tekemisen lähtökohtia ja sanallistat ajatteluasi muille. Luot persoonallista näyttämökieltä sekä kykenet oman työsi käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opintojen edetessä hahmotat oman työsi yhä vahvemmin osana laajempaa teatterintekemisen kontekstia ja yhteiskuntaa.

Ohjauksen koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittämiseen ja valmiudet jatko-opintoihin. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen jatkuva kehittäminen, ennakkoluuloton ideointi sekä analyyttinen ja kriittinen ajattelu. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa syvällisen käsityksen teatteritaiteen luonteesta, sen historiasta ja nykypäivästä. 

Oman taiteellisen kasvun rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta. Suuri osa opiskelusta perustuu yhteisopiskeluun, yhteisen näyttämön opintoihin, demoesityksiin ja tuotantoihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Rohkaisemme tulevia teatteritaiteilijoita etsimään ja luomaan yhteisiä aiheita, muotoja, työtapoja ja näyttämökieltä, sekä löytämään tulevia työkollegoita opiskelutovereistaan. Yhteistyötä tehdään opintojen aikana mm. dramaturgian, näyttelijäntaiteen, valosuunnittelun, äänisuunnittelun, näyttämölavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijoiden kesken. Muita yhteistyökumppaneita ovat teatterit, teatterialan toimijat, yliopistot ja muut sidosryhmät.

Pääosa opetuksesta tapahtuu suomen kielellä. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. 

Ohjauksen maisteriopinnot

Kaksivuotiset maisteriopinnot ovat kandidaattiopintoja vapaammat ja ne sisältävät mahdollisuuksia itsenäisen taiteellisen työn tekemiseen. Osallistut aktiivisesti omien opintojesi suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä koulutusohjelmalle yhteiseen taiteenalan kehitystyöhön. 

Maisteriopintojen punaisena lankana toimii kandidaattiopintojen lopussa tai maisteriohjelmaan haettaessa artikuloitu oma taiteellinen kysymys tai kiinnostuksen kohde. Maisteriopinnoissa etsit itsellesi merkityksellisiä taiteellisia lähtökohtia, suunnittelet taiteellista työtäsi ja asetat sille tavoitteita. Arvioit omaa teoreettista ajatteluasi ja taiteellista työtäsi suhteessa muuhun taiteen kenttään, teoreettisiin ajatusmalleihin sekä ympäröivään todellisuuteen. Kehität taiteellis-tuotannollista osaamistasi ja johtamistaitojasi eri konteksteissa ja opit toimimaan erilaisissa taiteen tuotantorakenteissa.

Maisteriopintojen päätepisteenä on opinnäytetyön tekeminen, jossa opiskelijan oma taiteellinen kysymys näyttäytyy.

Ohjauksen maisteriopinnot on mahdollista suorittaa myös englannin kielellä syksystä 2020 lähtien.  

Opettajat

Opettajamme ovat kokeneita asiantuntijoita alallaan. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti alan huippuosaajia sekä Suomesta että ulkomailta. 

Tohtorikoulutus

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Teatteritaiteen maisteri (TeM)
5 vuotta

Hakuaika

Tähän koulutukseen haetaan tammikuun 2024 yhteishaussa. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Saana Lavaste

    Professori, Ohjauksen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358505273873
    saana.lavaste@uniarts.fi

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi