Tutkimus Taideyliopistossa

Tutkimus on keskeinen osa Taideyliopiston toimintaa. Taideyliopistossa tehdään monipuolisesti taiteen tutkimusta, taiteellista ja taidepedagogista tutkimusta sekä kehittämistyötä kuvataiteen, musiikin, teatterin sekä tanssin ja muiden esittävien taiteiden aloilla. 

Esittely

Tutkimus on keskeinen  osa Taideyliopiston toimintaa. Se vahvistaa taiteen käytäntöjen kriittistä kehittämistä ja käsitteellistä ymmärtämistä sekä yliopiston ja taideyhteisön kykyä reflektioon. Taideyliopistossa tehdään monipuolisesti taiteen tutkimusta, taiteellista ja taidepedagogista tutkimusta sekä kehittämistyötä.
 

Tutkimustoiminnan periaatteet nousevat Taideyliopiston edustamien alojen erilaisista perinteistä ja käytännöistä. Moninaiset taiteelliset, tutkimukselliset, ja pedagogiset toimintamuodot ovat toisiaan tukevassa vuorovaikutuksessa, mikä luo perustan myös yliopiston tohtorikoulutukselle.


 

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa tutkimus nivoutuu keskeisesti kaikkiin oppialoihin – niiden teoriaan, metodologiaan, opetukseen sekä välineiden, materiaalien ja ilmaisutapojen kehittämiseen. Ennen kaikkea tutkimus ymmärretään nykytaiteen lähtökohtana. Jatkuvan kokeellisen tutkimuksen aluetta on taiteiden välinen vuorovaikutus sekä taiteen suhde ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nykytaiteen dialoginen suhde yleisöön sekä esittämiskäytännöt ja tilallisuus kytkeytyvät tutkimukseen metodologisesti ja pedagogisesti.

Sibelius-Akatemia

Tutkimus on olennainen osa Sibelius-Akatemiassa tehtävää luovaa työtä. Henkilöstön monipuolinen asiantuntemus mahdollistaa erilaisten teoreettisten lähestymistapojen, metodologioiden ja tutkimusmetodien rinnakkaiselon ja vuorovaikutuksen. Tutkimuksen ja musiikin käytäntöjen vuorovaikutus on vilkasta. Sibelius-Akatemiassa tehtävän tutkimuksen yhteisiä intressialueita ovat mm.

 • musiikin tekeminen, opettaminen ja oppiminen
 • musiikillisten käytäntöjen historia ja musiikin rakenteet
 • musiikin ja mielen suhde ja musiikillinen vuorovaikutus sekä
 • musiikin filosofia ja estetiikka.

Teatterikorkeakoulu

Esittävien taiteiden taiteellinen tutkimus on merkittävä osa Teatterikorkeakoulun edustamien alojen ja niistä kumpuavien uusien muotojen kehittämistyötä. Teatterikorkeakoulun tutkimusyhteisö on yhteisöllisiä arvoja vaaliva, innostava ja kansainvälisesti hyvin verkottunut. Tutkijat käyvät aktiivista vuoropuhelua koulutusohjelmien, taiteen ja tutkimuksen kentän sekä muun yhteiskunnan kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja uudistaa taiteita, niiden tekemistä ja opettamista, sekä edistää uudenlaisia tietämisen tapoja.

Tutkimushankkeet

Taideyliopiston kolmessa akatemiassa on käynnissä kymmeniä tutkimushankkeita. Monissa hankkeista työskentelee sekä tohtorikoulutettavia että post doc -tutkijoita. Taideyliopisto toteuttaa hankkeita myös yhteistyössä muiden yliopistojen sekä muiden taiteen ja tutkimuksen kentän toimijoiden kanssa.
 

Alta löydät Taideyliopistossa käynnissä olevat tutkimushankkeet.

CERADA (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts)

CERADA aims at developing the quality of research-based arts pedagogy within the University of the Arts Helsinki and in other institutions and contexts. It is a network of teachers, researchers and units within the University of the Arts Helsinki that are interested in developing arts pedagogy through international collaboration.

 

Liveology – Practices and Ideologies of Live Music in Finland

The multidisciplinary project Liveology is the first comprehensive academic research on Finnish live music. The objective of the project is to provide an interpretation of the transformation of live music in Finland from the 1970's to the 2010's. The study concentrates on the live music scene of the last forty years, as it progressed from grass root activism towards professionalized entrepreneurships.

Opera on the Move

Transnational Practises and Touring Artists in the Long 19th Century Norden  (2013-2015)

Rethinking "Finnish" Music History. Transnational construction of musical life in Finland from the 1870s until the 1920s

The project interprets the development of Finnish musical life at the end of the age of autonomy from a transnational perspective. It makes a critical evaluation of earlier nationalistic research practices where the flow of music history was viewed as inevitable development – a product of the work of talented composers, powerful authorities and collective patriotism. From the outset, the project deems the formation of the national art of music and musical life of the 1800's as a transnational process, which migrated, adjusted and translated the styles, institutions, conventions and performance practices of western music to be a part of the cultural life of the Northern Grand Duchy. The project does not author history of Finnish music, but rather history of music in Finland.

Shifting Dialogues: Research Project on Asian Performance and Fine Arts

is a joint research project between Theatre Academy Helsinki and Academy of Fine Arts (AAPC, Asian Art and Performance Consortium). The project is funded by Academy of Finland in 2011-14 and lead by Professor Esa Kirkkopelto from Theatre Academy Helsinki. Research fellows are Ray Langenbach, Jukka O. Miettinen, Stefan Kuzay and Anna Thuring and doctoral students Maya Tångeberg-Grischin, Jay Koh, Mikko Bredenberg and Shoji Kato.

Structure-borne sound and composite aural spaces in music and intermedia creation

Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtorihanke

Muita tutkimushankkeita

 • Artistic Interventions and the Transformative Use of Art in Society (CERADA)
 • Interactive Choral Activity as Support for University Studies (CERADA)
 • Learning in and through the Arts in higher education: Developing shared leadership (CERADA)
 • Politics, Arts and Education (CERADA)
 • Multicultural Arts University (CERADA)
 • Creative Music Making in Schools (CERADA)
 • Game-Based Guitar Learning (CERADA)
 • Intercultural Skills in Music Teacher Education (CERADA)
 • Music Teacher Education Development Project in Nepal (CERADA)
 • Cantatrices Achté
 • Ligetin piano-musiikin esittämiskäytännöt
 • Harmonikka-piano-elektroniikka -säveltäjäyhteistyö
 • Neljäsosasävelaskelpiano
 • Ääni, ele, ilme, liike - retoriikan actio barokin laulumusiikin esittäjän kehossa lue lisää
 • Acoustic Localisation Techniques for Interactive and Locative Audio Applications lue lisää
 • Aquatrio lue lisää
 • Electroacoustic music performance and improvisation: a pedagogical toolkit lue lisää
 • Research Group in Interdisciplinary Improvisation lue lisää
 • Software Tools for Electroacoustic Improvisation lue lisää
 • Sound & Motion Research Group lue lisää

Päättyneet tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimushankkeet

  

Verkostot

Taideyliopisto ja sen kolme akatemiaa toimivat useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Alta löydät tietoa keskeisimmistä verkostoista. 


 

ELIA
The European League of Institutes of the Arts, ELIA, represents approximately 350 Higher Arts Education Institutes training artists at a professional level coming from all disciplines in the Arts (Fine Art, Design, Theatre, Music, Dance, Media Arts, Architecture) and from 47 countries.
 

EARN
European Artistic Research Network (EARN) was established to share and exchange knowledge and experience in artistic research; foster mobility, exchange and dialogue among art researchers; promote wider dissemination of artistic research; and enable global connectivity and exchange for artistic research.

EARN operates through a variety of means including regular international working-group meetings, workshops, seminars, symposia, conferences, winter/summer-school programmes, exhibitions, and publications.

Yhteystiedot

Tutkimuksen varadekaanit


Professori Marjaana Kella (Kuvataideakatemia)
Professori Kari Kurkela (Sibelius-Akatemia)
Professori Leena Rouhiainen (Teatterikorkeakoulu)

 

Taideyliopistossa toimii tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen ohjausryhmä (TTOR).

 

Tohtoriohjelmien johtajat
 

Professori Vesa Kurkela (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)
Lehtori Tuire Kuusi (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Professori Leena Rouhiainen (Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma)
Professori Esa Kirkkopelto (Taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma TAhTO)

Professori Mika Elo  (Kuvataideakatemian tohtoriohjelma)

 

Yhteiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut

 

Tutkimuspalvelupäällikkö Katja Kiviharju

Tutkimusrahoituksen asiantuntija Tiia Saarinen

 

Akatemiakohtaiset tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen palvelut
 

Tutkimuskoordinaattori Michaela Bränn (Kuvataideakatemia)
Opintoamanuenssi Henri Wegelius (Kuvataideakatemia)
 

Erikoissuunnittelija Sirpa Järvelä (Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulu)
Erikoissuunnittelija Hannu Tolvanen (Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulu)

Kehittämispäällikkö Matti Jordman  (Sibelius-Akatemia)

 

Tutkimuskoordinaattori Annika Fredriksson (Teatterikorkeakoulu)
Opintokoordinaattori Elina Raitasalo (Teatterikorkeakoulu)
Erikoissuunnittelija Riitta Pasanen-Willberg  (Teatterikorkeakoulu)