Avoin tiede ja tutkimus

Kannustamme tutkijoitamme avoimuuteen julkaisemisessa ja tutkimusaineistojen hallinnassa.

Yksityiskohta kädestä ja miksauspöydästä

Taideyliopisto on sitoutunut avoimeen toimintakulttuuriin

 • Noudatamme kaikessa aineistojen hallinnassa, tutkimustulosten julkaisemisessa ja avoimeksi saattamisessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) hyviä tieteellisiä käytäntöjä.
 • Taideyliopiston julkaisutoiminnassa haluamme vahvistaa julkisin varoin tuotetun taiteellisen ja tieteellisen tiedon sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskuntaa uudistavana voimavarana.
 • Taideyliopisto on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025.
 • Avoimuutta koskevien tavoitteiden edistämiseksi Taideyliopistossa toimii avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä (2021–24).

Avoin julkaiseminen Taideyliopistossa

 • Yliopistomme piirissä tuotetut taiteelliset ja tieteelliset julkaisut ovat lähtökohtaisesti avoimesti saatavilla internetin välityksellä, jolloin ne ovat kenen tahansa luettavissa – ajasta ja paikasta riippumatta.  
 • Saatamme tieteellisen tai taiteellisen tutkimusprosessin tuottamat tieteelliset julkaisut tai taiteelliset tuotokset avoimiksi rinnakkaistallentamalla ne julkaisuarkisto Tajuun, kun se on julkaisukanavan ehdot huomioon ottaen mahdollista. Noudatamme rinnakkaisjulkaisemisessa alkuperäislähteen merkitsemistä ja neuvomme viittaamista aina alkuperäiseen lähteeseen, ei rinnakkaisjulkaisuun.
 • Taideyliopiston asiantuntijat raportoivat julkaisunsa vuosittain CRIS-tietokantaan.
 • Rinnakkaisjulkaiseminen edellyttää mahdollisten muiden kirjoittajien lupaa, jonka hankkimisesta vastaa tutkija, joka tallentaa Tajuun tieteellisen julkaisunsa. Suosittelemme Final Draft tai Publisher’s PDF -versioiden käyttämistä rinnakkaisjulkaisuissa. Kustantajalupien selvittämisestä saa apua kirjastosta ja Julkaisemisen oppaasta.
 • Tutkimushankkeemme ja -keskuksemme vastaavat itse mahdollisista Open Access -kirjoittajamaksuista tai rahoituksen hakemisesta niihin osana muuta ulkopuolista rahoitusta.
 • Creative Commons -lisenssejä käyttämällä tutkija voi jakaa osan tekijänoikeuksista ja antaa haluamansa vapaudet teoksen käyttäjille, katsojalle tai kokijalle. Eri lisenssit antavat erilaiset käyttöoikeudet. Lisätietoa CC-lisenssien käytöstä Julkaisemisen oppaasta.
 • Kaikki Taideyliopistossa julkaistavat lehdet ovat Jufo-luokassa 1. Lehdistä Musiikkikasvatus-lehdellä on TSV:n vertaisarviointitunnus.
 • Tarjoamme tutkijoillemme neuvontaa ORCID-tutkijatunnisteiden hankinnasta ja käytöstä Aineistonhallinnan oppaassa.

Tutkimusaineistojen avoimuus

 • Tutkimusaineistojen hallinnan suuntaviivat on määritelty Taideyliopiston johtoryhmän 7.10.2020 hyväksymässä Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikassa, jossa kannustetaan tutkijoita avoimuuteen tutkimusaineistojen hallinnassa.
 • Taideyliopiston tutkimuspalvelut ja kirjasto järjestävät aineistonhallintaa koskevia koulutuksia ja opastavat aineistonhallintatyökalun DMPTuulin käytössä. Lisäksi on olemassa aineistonhallinnan verkko-opas. Henkilötietojen ja arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen otetaan huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa. Jos tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata esimerkiksi oikeudellisista tai eettisistä syistä, pyrimme tallentamaan aineiston metadatan avoimesti saatavaksi.
 • Tutkimussuunnitelman tai rahoitushaun yhteydessä laaditaan aineistonhallintasuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon tutkimusaineiston kerääminen, käsittely, omistajuus ja käyttöoikeudet, säilytys, uudelleenkäyttö ja julkaiseminen, tietoturvallinen hävittäminen sekä toimenpiteiden vaatimat resurssitarpeet.
 • Tutkimusrahoittajien vaatimuksiin avoimuudesta ja niiden huomioimisesta rahoitusta hakiessa ja tutkimuksen aikana saa apua Tutkimusrahoituksen oppaasta sekä Tutkijan hankeoppaasta.
 • Tutkimukseen liittyvät oikeudelliset seikat käsitellään yhteistyössä Taideyliopiston akateemisen johdon, lakimiespalveluiden ja tekijänoikeuspalvelun kanssa.
 • Moni Taideyliopiston tutkimus kohdistuu henkilökohtaisiin ja taiteellisiin prosesseihin, jolloin tutkimusaineistoa avataan harkitusti.

Tutustu Taideyliopiston tutkimusaineistopolitiikkaan ja tutkimusaineistopolitiikan toteuttamissuunnitelmaan (pdf).

Taideyliopiston avoimen tieteen ja tutkimuksen oppaat: