Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Laura Gröndahl

Esittely

Laura Gröndahlin vastuualueeseen Tutken varajohtajana kuuluu talous, toimintasuunnitelma sekä opetuksen suunnitteluun, käytännön toteutukseen sekä tutkintorakenteeseen liittyvät asiat.

Laura on taiteelliselta taustaltaan lavastaja, mutta siirtynyt teatterintutkimuksen ja opetustehtävien pariin toimittuaan 20 vuotta teattereissa eri puolilla Suomea. 

Omien taiteellisten tutkimusprojektien sijasta hän tarkastelee teatterin tekemisen ja vastaanottamisen käytäntöjä perinteisillä akateemisilla välineillä.

Laura väitteli Taideteollisesta korkeakoulusta (nykyinen Aalto Arts) vuonna 2004 ja on sen jälkeen työskennellyt määräaikaisena näyttämölavastuksen professorina Aalto-yliopistossa vuosina 2006–13, sekä yliopistonlehtorin sijaisena Tampereen ja Lapin yliopistoissa 2013–14. Nykyisen tehtävän lisäksi hän on teatteritieteen dosentti Helsingin yliopistossa. 

Laura on kirjoittanut ja toimittanut kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimusjulkaisuja skenografiasta, esitystilan historiasta ja teoriasta, dokumentaarisesta teatterista sekä teatterin tekemisen käytännöistä. Parhaillaan hän työskentelee lavastajan taiteellista ja ammatillista toimijuutta käsittelevän tutkimuskäsikirjoituksen parissa. Tällä hetkellä häntä kiinnostavat kysymykset suunnittelusta, taiteellisiin prosesseihin sisältyvistä ei-taiteellisista tekijöistä, sekä käytännön toimintatavoista ajatteluna ja tiedon muodostuksena. 

Julkaisut

A. Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 

2023. ”Katsojan paikka teatteritilassa” julkaisussa Esitys, katsoja ja läsnäoloNäyttämö & tutkimus 9, toimittaneet Heini Granberg & Marleena Huuhka & Saara Moisio, Helsinki: Teatteritutkimuksen seura, 10–33. https://journal.fi/teats/article/view/127597

2020. “Lavastuskoulutus aktiivisena arkistona” julkaisussa Muisti, Arkisto, Esitys. Näyttämö & tutkimus 8, toimittaneet Marja Silde & Outi Lahtinen & Tua Helve (toim.) Helsinki: Teatteritutkimuksen seura, 106–146, https://journal.fi/teats/article/view/122808/73104

2018. “From Permanent Positions to Visiting Jobs. The Changing Working Culture in Finnish Theatres” julkaisussa Nordic Theatre Studies Vol. 30:1, 89–114. Yhteisartikkeli Marjatta Häti-Korkeilan kanssa. https://doi.org/10.7146/nts.v30i1.106925

2017. ”Speaking about Reality. Verbatim Techniques in Contemporary Finnish Documentary Theatre” julkaisussa Nordic Theatre Studies Vol. 28:2, 71-96. doi: http://dx.doi.org/10.7146/nts.v28i2.25601

2016. ”Teatterintekijät dokumentaristeina – todellisuus teatterin osatekijänä” julkaisussa Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta, Näyttämö & tutkimus 6, toimittaneet Annette Arlander & Laura Gröndahl & Marja SildeHelsinki: Teatterintutkimuksen seura, 181–206.  https://journal.fi/teats/issue/view/8695

2016. ”’The Finnish Press Club.’” Théâtre documentaire journalistique et débat social” (”Journalistic Documentary Theatre as a Common Ground for Social Debate – Case ”The Finnish Press Club.”) Yhteisartikkeli Mikko Hautakankaan kanssa julkaisussa Communication & langages, volume 2016, issue 190, 105–117

2015. ” Stage Design at the Crossroad of Different Operational Cultures. Mapping the History of Finnish Scenography Education” julkaisussa Nordic Theatre Studies, Vol. 27. 86-102. 

doi: http://dx.doi.org/10.7146/nts.v27i2.24253

2014. ”From Candle Light to Contemporary Lighting Systems: How the Lighting Technologies Shape the Scenographic Practices” julkaisussa Nordic Theatre Studies, Vol. 26:2, 20-32. 

doi: p://dx.doi.org/10.7146/nts.v26i2.24305

2012. ”Lavastus tapahtumana” julkaisussa Näyttämöltä tutkimukseksi. Esittävien taiteiden metodologiset haasteet. Näyttämö ja tutkimus 4. toimittaneet Hanna Järvinen & Liisa Ikonen & Maiju Loukola. Helsinki: Teatteritutkimuksen seura. 119–135. https://journal.fi/teats/issue/view/8697

2010. ”Scenographic Borderlines: Reformulating the Practices of Scenic Design” julkaisussa Nordic Theatre Studies, Vol. 22, 8–18.

2009. ”Mitä lavastuksen tekniikka sanoo?”
Julkaisussa Laura Gröndahl & Teemu Paavolainen & Anna Thuring (toim.) Näkyvää ja näkymätöntä, Näyttämö ja tutkimus 3. Helsinki: Teatteritutkimuksen seura91–115. https://journal.fi/teats/issue/view/8698

2009. “Ai siitä tuli sitten tuollainen – käytännön näkökulmia lavastusten syntyprosessiin,” julkaisussa Näkyvää ja näkymätöntä, Näyttämö ja tutkimus 3, toimittaneet Laura Gröndahl & Teemu Paavolainen & Anna Thuring. Helsinki: Teatteritutkimuksen seura. 149–171. https://journal.fi/teats/issue/view/8698

B. Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

2017. “The Amateur Roots of the Finnish Theatre System” in Development of Organizational Theatre System in Europe. Sustainability and Changeability, toimittaneet Karolina Prykowska-Michalak & Daria Skjoldager-Nielsen & Izabela Molinska. Stockholm: STUTS, 84–94.

2016. Amatorskie korzenie fińskiego systemu teatralnego” (”Finnish Theatre Organization and Its Base in the Amateur Tradition”) julkaisussa Systemy organizacji teatrów w Europie. (European Theatre Systems) toimittanut Karolina Prykowska Michalak. Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 209–219.

2017  Hanna Suutela – Anssi Männistö – Laura Gröndahl. Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus. (The possibility of journalistic documentary theatre) Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100792

Artikkelit: 

  •  ”Dokumentaarinen teatteri 2000-luvun alun Suomessa” 15–23.
  •  ”Dokumentaarisuus draamanjälkeisessä nykyteatterissa” 25–39.
  •  ”Teatteri tiedon tuottajana ja välittäjänä. Dokumenttiteatterin epistemologiasta” 41–48.
  •  ”Dokumenttiteatterin erilaiset perinteet ja rajapinnat” 51–60.
  • ”Rituaali ja kansankokous,” co-author Hanna Suutela, 110–114.

2014.  “Lavastus kohtaamisina ja kosketuksena,” julkaisussa Kosketuksen figuureja, toimittanut Mika Elo. Tutkijaliitto. Polemos-sarja. Figures of Touch” -tutkimusryhmän julkaisu. 72–91. 

2012. “Scenographic Strategies and Communication.”
Julkaisussa SPACE–EVENT– AGENCY–EXPERIENCE. DREX -tutkimusprojektin sähköinen julkaisu, toimittaneet Riku Roihankorpi ja Teemu Paavolainen. Tampere: Tampereen yliopisto, Tutkivan teatterityön keskus. https://research.tuni.fi/t7/11-texts-and-publications/

2010. ”Tilan tyhjentämisestä maailman kohtaamiseen – havaintoja viime vuosikymmenten suomalaisesta lavastustaiteesta” julkaisussa  Suomen teatteri ja draama, toimittaneet Mikko-Olavi Seppälä & Katri Tanskanen. Helsinki: Like. 380–393.

C. Tieteelliset kirjat

2017. Toimituskunnan jäsen julkaisussa ja kirjoittaja julkaisussa: Hanna Suutela & Anssi Männistö & Laura Gröndahl. Journalistisen dokumenttiteatterin mahdollisuus. Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto.

2016. Toimituskunnan jäsen julkaisussa Arlander, Annette & Gröndahl, Laura & Kinnunen, Helka-Maria & Silde, Marja (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta (työnimi)Teatterintutkimuksen seuran kuudes vuosikirja, vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu, TeatS.

2009. Toimituskunnan jäsen julkaisussa Gröndahl, Laura & Paavolainen, Teemu & Thuring, Anna (toim.) Näkyvää ja näkymätöntä, Näyttämö ja tutkimus 3. Teatterintutkimuksen seuran kolmas vuosikirja, sähköinen julkaisu, TeatS. http://www.teats.fi/julkaisut.html

2004. Experiences in Theatrical Spaces – Five Scenographies of Miss Julie, 2004, Publication series of the University of Art and Design Helsinki A 49, Saarijärvi. Väitöskirja.

D. Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 

Pedagogiset julkaisut:

2023. Toimitustyö ja kirjoittaminen: Taiteellinen tutkimus. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://disco.teak.fi/taiteellinen-tutkimus/

2021.  Näyttämön rajoilla – utopioita, kokeiluja ja käytäntöjä. Kolmas osa näyttämön historiaa käsittelevästä verkko-oppimateriaalista Esityspaikka – näyttämön muotoja ja historiaa, yhteisjulkaisu Jukka Miettisen ja Jukka von Boehmin kanssa. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://disco.teak.fi/esityspaikka/osa-iii/

2019. “Getting Started with Networking and Presenting Artistic Research” julkaisussa Bacon, Jane, Rebecca Hilton, Paula Kramer, and Vida L Midgelow (eds.). 2019. Researching (in/as) Motion: A Resource Collection, Artistic Doctorates in Europe, Theatre Academy, University of the Arts, Helsinki: Nivel 10. Online at: nivel.teak.fi/adie. Yhteisartikkeli Leena Rouhiaisen kanssa. https://nivel.teak.fi/adie/getting-started-with-networking-and-presenting-doctoral-artistic-research/

2014. “Kohti köyhää opetusta.”Julkaisussa Löytönen Teija (toim). Tulevan tuntumassa. Esseitä taideyliopistopedagogiikasta. Helsinki: Aalto ARTS julkaisut, 42–67. 

Teatterialan ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut:

2011. ”New Scenographic Tools Needed.”julkaisussa Staging thinking. Articles and Essays on Contemporary Finnish Scenography, toimittaneet Reija Hirvikoski & Raisa Kilpeläinen & Maiju Loukola. Prague Quadrennial 2011 exhibition publication, Oistat Centre, Helsinki.

2010. ”Lavastaja jalkautuu kammiostaan”, Teatteri, Helsinki, 36–37.

Kirja-arviot:

2014. “Lavastettua liikkumista. Arvio kirjasta Ole.B.Jensen: Staging Mobilities julkaisussa Media & Viestintä 1/2014, teemanumero “Mediakaupunki liikkeessä”, toimittaneet Seija Ridell & Jaana Parviainen & Sami Kolamo, 126–129.

2010. “Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv”, Nordic Theatre Studies, Vol: 22, 100–101.

G. Opinnäytteet

2004. Experiences in Theatrical Spaces – Five Scenographies of Miss Julie, 2004, Publication series of the University of Art and Design Helsinki A 49, Saarijärvi. Väitöskirja.

1985. Päivän päästö. Taiteen kandidaatin (180 ov) opinnäyte, Taideteollinen korkeakoulu, lavastustaide, Helsinki.

Tärkeimmät konferenssiesitelmät

2016. ”How to be a scenographer”. The Art of Scenography. Epistemes and Aesthtics. Ludwig-Maximilians-Universität / Theaterwissenschaft, München 17.-18.11.2016. Kutsuesitelmiin perustuva konferenssi.

2014. ”Layers of Thinking in Scenographic Design: Modern Scenography and the Tradition of Bauhaus in Finland during the 60s and 70s.” The International Federation of Theatre Research (IFTR/FIRT). The Working Group Performance and Consciousness. Warwick, 28.7.-1.8.2014.

2014. ”Performing mobile spaces.”Theatre and the Nomadic Subject. A Mobile Train Conference in Helsinki and Rovaniemi, organized by the University of Lapland and Nordic Theatre Scholars. 7.-11.4.2014.

2013. Re-routing scenographic strategies”. The International Federation of Theatre Research (IFTR/FIRT). General Panel. Barcelona, 22.-26.7.2013.

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

Työskentely lavastajana ja pukusuunnittelijana suomalaisissa ammattiteattereissa 1983­–2002.

45 teatterilavastusta. 

2 televisiolavastusta (YLE TV2). 

43 teatteripukusuunnittelua. 

32 teatterijulistetta. 

23 teatteriesityksen käsiohjelmaa. 

14 teatteriesityksen valokuvaus markkinointia ja lehdistöä varten. 

14 liikkuvan teatterinuken suunnittelu ja toteutus kolmessa eri esityksessä.