Tutkimusetiikka

Perehdy ohjeistuksiin ja eettiseen toimikuntaamme. Tukihenkilöt auttavat ongelmatilanteissa.

Taideyliopiston tutkijoiden tulee noudattaa toiminnassaan Taideyliopiston eettisiä ohjeita (saatavilla intranet Artsissa), tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa sekä The European Code of Conduct for Research Integrity -ohjetta.

Taideyliopiston eettinen toimikunta

Taideyliopiston eettinen toimikunta antaa pyydettäessä lausunnon tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä. Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi koskee Taideyliopistossa ensisijaisesti tohtorin opinnäytteitä ja tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimusta.

Taideyliopiston eettiseen toimikuntaan kuuluvat seuraavat taideyliopistolaiset: Jaana Erkkilä-Hill (pj), Riikka Palonkorpi (sihteeri), Lea Kantonen (varajäsen Petri Kaverma), Anu Vehviläinen (varajäsen Ulla Pohjannoro), Tero Nauha (varajäsen Soile Lahdenperä), Hanna Ul Masih.

Eettisen toimikunnan tehtävänä on        

  • koordinoida ja valvoa tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista
  • opastaa ja ohjeistaa tutkimuseettisissä kysymyksissä                       
  • arvioida tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista
  • antaa pyydettäessä lausunto suunnitellun tutkimushankkeen eettisestä hyväksyttävyydestä
  • aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa
  • seurata tutkimusetiikan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Taideyliopistossa on lisäksi nimetty tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) suositusten mukaisesti tutkimusetiikan tukihenkilöitä. Tukihenkilöiden tehtävänä on edistää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tuntemusta. Lisäksi tukihenkilöt tarjoavat Taideyliopiston työntekijöille ja tohtoriopiskelijoille luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyissä.

Taideyliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat Lea Kantonen, Kai Lehikoinen ja Heidi Partti.