Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Tutkimusetiikka

Perehdy ohjeistuksiin ja eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaamme. Tukihenkilöt auttavat ongelmatilanteissa.

Taideyliopiston tutkijoiden tulee noudattaa toiminnassaan Taideyliopiston eettisiä ohjeita (saatavilla intranet Artsissa), tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa sekä The European Code of Conduct for Research Integrity -ohjetta.

Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta

Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta antaa pyydettäessä lausunnon tutkimuksen eettisestä hyväksyttävyydestä.

Taideyliopiston eettisen ennakkoarvioinnin toimikuntaan kuuluvat kaudella 1.1.2021-31.12.2023 seuraavat taideyliopistolaiset: Heidi Partti (puheenjohtaja), Riikka Palonkorpi (sihteeri), Otso Lähdeoja (varajäsen Ulla Pohjannoro), Maiju Loukola (varajäsen Mika Elo), Tero Nauha (varajäsen Leena Rouhiainen), Mia Seppälä (tohtorikoulutettavien edustaja, toimikausi 31.12.2022 asti). Toimikunnassa on myös lakipalveluiden edustaja.

Eettisen toimikunnan tehtävänä on        

 • koordinoida ja valvoa tutkimuseettisen koulutuksen toteutumista
 • opastaa ja ohjeistaa tutkimuseettisissä kysymyksissä                       
 • arvioida ennakkoon tutkimushankkeiden eettisten periaatteiden toteutumista
 • antaa pyydettäessä lausunto suunnitellun tutkimushankkeen eettisestä hyväksyttävyydestä (koskee ensisijaisesti tohtorintutkintoon liittyviä tutkimuksia ja tohtorintutkinnon jälkeistä tutkimusta
 • aktivoida ja ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa
 • seurata tutkimusetiikan alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä

Tutkimuslupa

Jos tutkimuksesi kohdistuu Taideyliopiston henkilökuntaan, pyydetään tutkimuslupaa joko akatemiasta tai jos tutkimus koskee laajemmin Taideyliopiston henkilöstöä, tutkimuspalveluista. Voit olla yhteydessä tutkimuspalveluiden asiantuntija Riikka Palonkorpeen, riikka.palonkorpi (at) uniarts.fi.

Tutkimusetiikan tukihenkilöt

Taideyliopistossa on lisäksi nimetty tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) suositusten mukaisesti tutkimusetiikan tukihenkilöitä. Tukihenkilöiden tehtävänä on edistää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tuntemusta. Lisäksi tukihenkilöt tarjoavat Taideyliopiston työntekijöille ja tohtoriopiskelijoille luottamuksellisen keskustelumahdollisuuden hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyissä.

Taideyliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat Lea Kantonen, Kai Lehikoinen ja Heidi Partti.

Yhteystiedot tutkimusetiikkaan liittyen

  • Riikka Palonkorpi

  • Asiantuntija, Tutkimuspalvelut, Taideyliopisto
  • +358504382789