Visio, missio ja arvot

Taideyliopiston arvoja ovat taito, rohkeus ja avoimuus.

Kuva tanssiharjoituksista
Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Visiomme

Taide tekee tulevaisuuden.

Missiomme

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa.

Arvomme

Taito

Käsityksemme taidosta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen: olemme osaavia, tietäviä ja tuntevia. Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja asiantuntijuuteen. Ponnistamme perinteestä ja tulkitsemme sitä uudelleen.

Rohkeus

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen sekä pelottomiin kokeiluihin. Arvioimme toimintaamme kriittisesti ja uudistumme rohkeasti.

Avoimuus

Teemme päätökset läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana. Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa.

Yhteiskunnallinen merkityksemme

Opiskelija ja oppiminen

Taideyliopistosta valmistuu maailmaa muuttavia taiteilijoita, tutkijoita ja asiantuntijoita. Opiskelijamme löytävät oman potentiaalinsa taiteilijoina ja vastuunsa kantavina vaikuttajina.

Taide ja tutkimus

Tutkimus- ja kehittämistoimintamme suuntautuu taiteen sisältöihin, käytäntöihin ja
vaikuttavuuteen. Tutkimuksemme ainutlaatuisuus perustuu taiteelliseen ja taidepedagogiseen toimintaan sekä vuorovaikutukseen taide- ja tiedekentän kanssa.

Yhteiskunta

Taide on perusoikeus ja osa hyvää elämää. Taiteella, taiteellisella ajattelulla ja luovuudella rakennamme yhdenvertaista ja kestävää maailmaa.

Tavoitteemme

  1. Mahdollistamme opiskelijoidemme kasvun korkeatasoisiksi ja laaja- alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.
  2. Monialainen tutkimuksemme on kansainvälisesti tunnustettua.
  3. Taiteella ja taiteellisella ajattelulla on vahva rooli yhteiskunnassa.
  4. Taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.
  5. Olemme hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö.
  6. Taideyliopistossa on tilaa uudistumiselle ja rohkeille avauksille.