Tohtori David Maggs: Taiteella on kyky muuttaa meitä ja elämäntapaamme

Tohtori David Maggs uskoo, että taiteella on voima vaikuttaa ihmisiin ja elämäntapoihimme. Hänen mukaansa kaikilla taiteen muodoilla on potentiaali muuttaa yhteiskuntaa ja suhdettamme luontoon. Maggs on yksi pääpuhujista kansainvälisessä musiikkikasvatusjärjestö ISMEn maailmankonferenssissa, joka järjestetään heinäkuussa 2024 Helsingissä.

”Olemme nykypäivänä menettäneet kyvyn olla syvällisesti yhteydessä itseemme, Maggs toteaa. 

Vaikka yhteiskunnat pyrkivätkin ratkaisemaan ongelmiaan tiedon avulla, Maggsin mukaan pelkkä tieto ei välttämättä johda muutokseen. 

”Valitettavasti ilmastonmuutoksen kaltaiset haasteet edellyttävät perustavanlaatuista muutosta; meidän on muutettava käsitystämme siitä, kuka ja mikä olemme. Taiteella on osoitettu olevan kyky auttaa tässä”, Maggs sanoo. 

”Kun yritämme ratkaista ilmastonmuutoksen kaltaisia ongelmia taiteen avulla, meillä saattaa olla taipumus ajatella taidetta pelkästään apukeinona tiedon välittämiseen. Taide ei kuitenkaan saisi olla pelkkää propagandaa; sen tarkoitus ei ole vain koristella tietoa”, hän jatkaa. 

Maggsia kiinnostavat monimutkaiset taiteen, kulttuurialan, yhteiskunnan ja ilmastonmuutoksen väliset suhteet. 

”Korona valaisi yhteiskuntamme ongelmia tarkasti. Olen kuitenkin turhautunut siihen, kuinka nopeasti kulttuuri-instituutiot ovat palanneet vanhoihin toimintatapoihinsa. Se ei ole luovaa. Kulttuuripolitiikka ja -käytännöt eivät ole pysyneet muutoksen tahdissa. Tarpeemme ovat muuttuneet, mutta instituutiot eivät”, Maggs sanoo. 

Musiikki on olennaista terveelle yhteiskunnalle 

Tohtori David Maggs toimii tällä hetkellä kotimaassaan Kanadassa Metcalf Foundationissa Torontossa. Aiemmin hän on työskennellyt myös Potsdamin kestävän kehityksen tutkimuslaitoksella Saksassa ja British Columbian yliopistossa Kanadassa. Maggs aloitti uransa pianistina. 

”Varttuessani 1980- ja 1990-luvuilla oli vielä yleinen käsitys, että soiton opiskelu on hyvä tapa kasvattaa ihmistä. Nykyään länsimaiset yhteiskunnat painottavat enemmän markkina-arvoa. On masentavaa, että tietyt kulttuuriset arvot ovat elinaikanani kadonneet ja että musiikki on muuttunut “turhanpäiväiseksi luksukseksi” yhteiskunnassamme. Nyt enemmän kuin koskaan meidän on pystyttävä perustelemaan, miksi musiikki ja musiikkikasvatus ovat olennaisia terveelle yhteiskunnalle”, Maggs sanoo. 

Uransa aikana Maggs on edistänyt vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä. Hänen kiinnostuksensa kohteisiin kuuluvat ympäristöetiikka, kognitiotiede ja kulttuurin rooli nykypäivän yhteiskunnassa. Maggs ei ole aiemmin osallistunut ISME-konferensseihin, mutta hän on innostunut niiden missiosta. 

”On hienoa, että ihmiset eri puolilta maailmaa kokoontuvat keskustelemaan musiikkikasvatuksesta, sillä musiikin opettajilla on pyhä tehtävä. Se, mitä he opettavat, voi muuttaa perusteellisesti yksilöitä ja heidän suhdettaan maailmaan”. 

ISME-konferenssi Helsingissä 

ISME:n 36. maailmankonferenssin teemana on musiikinopetuksen kestävyyden edistäminen, ja se järjestetään Helsingissä 28.7 -2.8.2024. ISME on maailmanlaajuinen organisaatio, joka edustaa musiikkikasvatusta UNESCO:n alaisessa Kansainvälisessä Musiikkineuvostossa (International Music Council IMC). 

Konferenssin isäntänä Taideyliopisto korostaa, että taide on perusoikeus ja tärkeä osa merkityksellistä elämää. Taideyliopistolle musiikki on työkalu paremman maailman rakentamiseen. Konferenssiin odotetaan noin 1300 musiikkikasvatuksen ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta maailmaa. Sen päätavoitteena on visioida musiikkikasvatukselle ja taidekasvatukselle tulevaisuuden keinoja tarjota ratkaisuja globaaleihin kriiseihin. 

Teksti: Päivi Brink 

Lisäluettavaa