Mitä on taiteellinen tutkimus?

Taiteilija-tutkijoille taide voi olla tutkimuksen lähtökohta, metodi ja päämäärä, ei vain tutkimuksen kohde.

Ihmiset tutkivat piirroksia lattialla Kuvan tutkimuspäivillä.
Michaela Bränn

Taide ja tutkimus ovat kulttuurimme peruskäsitteitä. Nämä kaksi ruokkivat toisiaan ja yhdistyvät toisiinsa monella tavalla. 

Taiteentutkimuksesta puhutaan silloin, kun taide määrittyy tavalla tai toisella tutkimuksen kohteeksi. Taide voi kuitenkin myös tarjota tutkimuksen tekemiselle lähtökohdan ja päämäärän: motiivin, maaston, kontekstin ja kokonaisen metodien kirjon. Tällöin tutkimusta kuvataan usein nimikkeellä ”taiteellinen tutkimus”. Se ei ole ”tieteellisen tutkimuksen” vastakäsite, vaan pyrkii ennen kaikkea kuvaamaan tutkimusasetelmia, joissa taidetta ei typistetä pelkäksi tutkimuksen kohteeksi. 

Taiteellista tutkimusta tekevät tyypillisesti eri taiteen alojen osaajat eli taiteilijat – tai tarkemmin ottaen taiteilija-tutkijat, sillä kaikki taide ei ole tutkimusta. Tutkimukseksi taiteellinen toiminta voi muuttua vain, kun se tapahtuu kriittisessä yhteisössä. 

Tiedeyhteisön tavoin taideyhteisö määrittää, muokkaa ja uudistaa omien tutkimusasetelmiensa ja toimintamalliensa kriteerejä vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Tässä mielessä taiteellinen tutkimus rinnastuu tieteelliseen tutkimukseen ja muodostuu osaksi monialaista tutkimuksen kenttää.

Kannatamme Wienin julistusta taiteellisesta tutkimuksesta.

Keskeisimpiä taiteellisen tutkimuksen verkostojamme: