Tutkimuksen strategia 2021-2030

Tutkimusprofiilimme pohjautuu elävään yhteyteen taiteellisen toiminnan, taiteen yliopistokoulutuksen ja yhteiskunnan kanssa.

Nainen teekupin kanssa katselee paperia pöydän äärellä.

Taideyliopisto tunnistetaan dynaamisesti kehittyvänä tutkimusyhteisönä. Profiilimme on kirkas, tutkijayhteisömme hyvin verkottunut ja tutkimuksemme kansainvälisesti vaikuttavaa. Tutkimustoiminnan rakenteet ovat selkeät ja palvelut tukevat tutkijayhteisöä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa. 

Toimenpiteet

Määrittelemme yhteisen strategisen tutkimusprofiilimme

 • Vakiinnutamme taidetutkimuksen kokoavaksi käsitteeksi, joka kattaa taiteen ja taidekasvatuksen tutkimuksen sekä taiteellisen tutkimuksen. 
 • Määrittelemme yhteisen tutkimusprofiilimme, joka pohjautuu elävään yhteyteen taiteellisen toiminnan, taiteen yliopistokoulutuksen ja yhteiskunnan kanssa. Kehitämme ja uudistamme tutkimuksemme fokusalueita strategiakauden aikana. Profiloimme tutkimuksemme uusiksi kärjiksi taidealojen yliopistopedagogiikan ja taiteilijoiden koulutuksen tutkimuksen.  
 • Kehitämme monialaista tutkimusta tukevia rakenteita ja taiteellisen tutkimuksen infrastruktuuria sekä vahvistamme tutkijataitoja tohtorikoulutuksessa.
 • Painotamme rahoitushakemuksissamme strategisesti merkittävimpiä rahoituslähteitä. 

Kasvatamme tutkimustoiminnan määrää ja osuuttamme kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa

 • Toteutamme tutkimuksen arvioinnin.
 • Vaikutamme aktiivisesti EU-puiteohjelmien sisältöihin ja teemme yhteistyötä sekä pohjoismaisten että eurooppalaisten strategisten kumppaneiden kanssa. 
 • Vahvistamme kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisen edellytyksiä ja luomme tutkimusrahoituksen ja EU-vaikuttamisen pitkän tähtäimen strategian. 
 • Suuntaamme tutkimusrahoituksemme kärjen laajoihin monialaisiin tutkimushankkeisiin. 
 • Nostamme yliopiston julkaisutoiminnan profiilia ja vaikuttavuutta. 

Edistämme tutkijoidemme kansainvälistymistä

 • Käynnistämme kansainvälisen taiteilijoiden koulutuksen tutkimukseen keskittyvän verkoston. 
 • Vahvistamme pohjoismaista yhteistyötä erityisesti tohtorikoulutuksen ja taiteilijoiden koulutuksen tutkimuksen alueilla.