Specialiseringsutbildning för konstexperter inom offentlig konst

Den tvååriga specialistutbildningen börjar våren 2022.

Utbildningen endast på finska.

Mer information

Projektchef Sirke Pekkilä, Konstuniversitetets öppna campus, tfn 050 5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi

Urvalsguide

Guiden har inte ännu publiceras.

Ansökningsmål

Specialiseringsutbildning för konstexperter inom offentlig konst

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Handledande lärare

Sirke Pekkilä
tel. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi

Enhet

Öppet campus