Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus, Julkinen taide (40 op) 2025-2026

Kaksivuotinen erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2025. Tutustu koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamiseen liittyvien taidehankkeiden ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Erikoistumiskoulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Lisäksi koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekoordinoinnin ja -konsultoinnin tehtäviin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat MA-tasoiset (tai muuten ammatissaan pätevöityneet) taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, kuraattorin, muotoilijan, arkkitehdin, kaupunkisuunnittelun tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto ja/tai alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

  • Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen eri alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun taidehankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti eri puolilla Suomea
  • Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta
  • Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisessä (mm. osallistava taide, uudet mediat)
  • Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa
  • Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja

Koulutuksen sisältö

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op).

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

  1. Julkisen taiteen ja prosenttiperiaatteen mahdollisuudet, toimijaverkosto ja keskeiset toimintaperiaatteet
  2. Taidehankkeiden kuratointi ja tuottaminen
  3. Tuottajan, taiteilijan, arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden ja toimijoiden yhteistyö, vastuualueet ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen
  4. Projektihallinnon ja -johtamisen taidot, vaativien projektien kokonaissuunnittelu, aikatauluttaminen ja johtaminen
  5. Taidehankintojen ja erilaisten julkisen taiteen projektien rahoitus ja erilaiset rahoitusmallit sekä taidekonsultointi ja taideasiantuntijapalveluiden kehittäminen

Koulutuksen toteutus

Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan lähiopetusjaksoina, joilla edellytetään läsnäoloa. Opintoihin sisältyy lisäksi vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja koulutuksen aikana toteutettava kehittämisprojekti. Koulutuksessa hyödynnetään myös mentorointia ja vertaisopiskelua asiantuntijuuden kehittymisen tukena.

Kaikki koulutukseen mukaan valitut opiskelijat tulevat työstämään koko koulutuksen ajan omaan alaansa liittyvää julkisen taiteen kehittämisprojektia. Opiskelijat saavat kehittämistyölleen sekä asiantuntijaohjausta että työstävät sitä myös yhdessä erikoistumiskoulutuksessa muodostuvassa vertaisryhmässä. Kehittämisprojektit esitellään koulutuksen lopussa.

Koulutus perustuu merkittävästi opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen, vertaisopiskeluun ja -kehittämiseen.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kouluttajina toimii julkisen taiteen kärkiasiantuntijoita koulutuksen toteuttajayliopistoista sekä julkisen taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.

Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Koulutuksen toteuttajat ovat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta ja Taideyliopisto.

Koulutuksessa toteutetaan myös yhteinen julkisen taiteen julkaisu.
Edellisissä erikoistumiskoulutuksissa toteutetut julkaisut: Julkisen tilan taiteen tilasta – Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista  ja Julkisen taiteen äärellä – Näkökulmia julkisen taiteen tilaan

Koulutuksen ajankohta

Koulutus alkaa tammikuussa 2025 ja päättyy joulukuussa 2026. Lähiopetuspäivät järjestetään kahden päivän jaksoina. Koulutuspäivien työskentely ajoittuu pääasiassa klo 9-16 ajalle.

Vuoden 2025 aikana järjestetään viisi kahden päivän koulutusjaksoa ja samoin 2026 aikana viisi kahden päivän koulutusjaksoa.

Koulutuksen lähiopetusjaksojen ajankohdat:

2025

Jakso 1. tammikuu 23.-24.1. ​
Jakso 2. maaliskuu  20.-21.3.
Jakso 3. toukokuu 15.-16.5.
Jakso 4. syyskuu 25.-26.9.
Jakso 5. marraskuu 13.-14.11.

2026

Jakso 6. tammikuu  22.-23.1.
Jakso 7. maaliskuu 19.-20.3.
Jakso 8. toukokuu 21.-22.5.
Jakso 9. syyskuu 24.-25.9.
Jakso 10. joulukuu 3.-4.12.

Lisäksi koulutuksessa järjestetään kotimaisten ja ulkomaisten julkisen taiteen erityisasiantuntijoiden, taiteilijoiden ja kouluttajien Zoom-vierailuluentoja ja seminaareja.

Koulutuksen kustannukset ja toteutuspaikkakunnat

Koulutuksen kurssimaksu on 1200 eur/opiskelija. Osallistujat vastaavat itse omista matka- ja ruokailukuluistaan koulutukseen osallistumisen aikana. Pääosa koulutuksen lähiopetusjaksoista tullaan toteuttamaan Taideyliopistolla Helsingissä ja Aalto-yliopistolla Espoossa. Koulutuksen lähiopetusjakso 25.-26.9.2025 toteutetaan Rovaniemellä Lapin yliopistolla.

Erikoistumiskoulutuksen päärahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Erikoistumiskoulutus on osa yliopistojen uutta jatkuvan oppimisen tehtävää, jossa tuetaan maisterintutkinnon suorittaneiden taidealojen ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja erikoistumista taidealojen uudistuviin tehtäviin.

Hakeminen erikoistumiskoulutukseen

Erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 12.4.-1.9.2024 Hakuaika päättyy 1.9.2024 klo 15.00. Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämisprojektin suunnitelmaan. Valintapäätöksestä ilmoitetaan hakijalle viimeistään 11.10.2024 hänen hakulomakkeessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 25.10.2024 kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkila@uniarts.fi ja maikki.vierumaki@uniarts.fi.

Hakemukset pyydetään lähettämään hakulinkin kautta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi

Suunnittelija Anu Falck, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-4065 034, anu.falck@uniarts.fi

Projektikoordinaattori Maikki Vierumäki, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-309 1695, maikki.vierumaki@uniarts.fi

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Erilliset opinnot

Hakukohteet

Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus, Julkinen taide (40 op) 2025-2026

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Vastuuopettaja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä
puh. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi

Yksikkö

Avoin kampus