Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus, julkinen taide

Kaksivuotinen erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022. Tutustu koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin.

Ihminen katsoo maalausta galleriassa. Kuva: Veikko Kähkönen

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia taideasiantuntijoita julkisen taiteen, rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun kehittämistehtäviin ja projekteihin. Erikoistumiskoulutus tarjoaa taidealojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan monipuolisesti julkisen taiteen erityisalueilla. Lisäksi koulutus valmentaa moniammatilliseen yhteistyöhön ja uutta luovaan kaupunki- ja aluesuunnitteluun sekä taidekoordinoinnin ja -konsultointiin tehtäviin ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat MA-tasoiset (tai muuten ammatissaan pätevöityneet) taiteen ammattilaiset. Taideasiantuntijaksi erikoistuminen on luontevaa mm. kuvataiteilijan, kuraattorin, muotoilijan, arkkitehdin, kaupunkisuunnittelun tai maisema-arkkitehdin koulutuksen ja osaamisen pohjalta. Edellytyksenä on maisteritason taidealan tutkinto sekä alan kehittämiseen soveltuva työkokemus.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Syventää ja laajentaa osaamista julkisen taiteen erityisosaamisen alueilla, mm. julkisen rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun hankkeissa, taiteen tilaustöiden integroinnissa ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämiseen, sekä kehittää taitoja taiteiden integroinnissa osaksi kuntien ja maakuntien kehittämisstrategiaa.
 • Perehtyä rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun toimintatapoihin sekä saada kokonaiskuva sopimuskäytäntöihin, verotukseen, tarjouspyyntöprosessiin ja tekijänoikeuskysymyksiin tarvittavasta osaamisesta.
 • Syventää osaamista taiteen mahdollisuuksista yhteiskunnallisen muutoksen ja uusien toimintakulttuureiden syntymisessä.
 • Syventää valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisten asiantuntijaryhmien kanssa toimimiseen vaativissa ja laajoissa rakennushankkeissa ja -projekteissa.
 • Syventää osaamista taidekonsultoinnissa asiantuntijapalveluna sekä vahvistaa osaamista tuottaa ja kehittää oman erityisalan palveluja.

Koulutuksen sisältö

Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämisprojektista (10 op)

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 1. Julkisen taiteen ja prosenttiperiaatteen mahdollisuudet, toimijaverkosto ja keskeiset toimintaperiaatteet
 2. Taidehankkeiden kuratointi ja tuottaminen
 3. Tuottajan, taiteilijan, arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden ja toimijoiden yhteistyö, vastuualueet ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen
 4. Projektihallinnon ja -johtamisen taidot, vaativien projektien kokonaissuunnittelu, aikatauluttaminen ja johtaminen
 5. Taidehankintojen ja erilaisten julkisen taiteen projektien rahoitus ja erilaiset rahoitusmallit sekä taidekonsultointi ja taideasiantuntijapalveluiden kehittäminen

Koulutuksen toteutus

Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähi- ja etäopetusjaksoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä koulutuksen aikana toteutettava kehittämisprojekti joko opiskelijan omalla työpaikalla tai hänen itsensä hankkimassa projektissa. Koulutuksessa hyödynnetään mentorointia ja vertaisoppimista työssäoppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen tukena.

Kaikki koulutukseen mukaan valitut osallistujat tulevat työstämään koko koulutuksen ajan omaan alaansa liittyvää julkisen taiteen kehittämisprojektia. Opiskelijat saavat kehittämistyölleen sekä asiantuntijaohjausta että työstävät sitä myös yhdessä erikoistumiskoulutuksessa muodostuvassa vertaisryhmässä. Kehittämisprojektit esitellään koulutuksen lopussa.

Koulutus perustuu merkittävästi opiskelijoiden omaan aktiivisuuteen, vertaisoppimiseen ja vertaiskehittämiseen.

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kouluttajina toimii julkisen taiteen kärkiasiantuntijoita koulutuksen toteuttajayliopistoista sekä julkisen taiteen työelämäkentältä ja yrityksistä.

Koulutus järjestetään taidealojen yliopistojen yhteistyönä. Toteutuksessa ovat mukana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta ja koulutusta koordinoi Taideyliopisto.

Koulutuksessa toteutetaan mahdollisesti myös yhteinen julkisen taiteen julkaisu. Edellisessä erikoistumiskoulutuksessa toteutettiin julkaisu Julkisen tilan taiteen tilasta – Puheenvuoroja julkisen taiteen konteksteista. Lue julkaisu Helda-tietokannasta.

Koulutuksen ajankohta

Koulutus alkaa tammikuussa 2022 ja päättyy joulukuussa 2023. Lähiopetuspäivät järjestetään kahden päivän jaksoissa vuorottelevasti lähi- ja etäopintoina. Koulutuspäivien työskentely ajoittuu pääasiassa klo 9-16 ajalle.

Vuoden 2022 aikana järjestetään viisi kahden päivän koulutusjaksoa ja samoin 2023 aikana viisi kahden päivän koulutusjaksoa.

Koulutuspäivien tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan syksyllä 2021. Alustavat koulutusjaksot:

 • Vuosi 2022, tammikuu 2 pv, maaliskuu 2pv, toukokuu 2 pv, syyskuu 2 pv ja marraskuu 2 pv
 • Vuosi 2023, tammikuu 2 pv, maaliskuu 2pv, toukokuu 2 pv, syyskuu 2 pv ja marraskuu 2 pv

Lisäksi järjestetään vapaavalintaisia kotimaisten ja ulkomaisten julkisen taiteen erityisasiantuntijoiden, taiteilijoiden ja kouluttajien Zoom-vierailuluentoja ja seminaareja n. 2-3 koulutuskertaa/lukukausi (n.3–4 tunnin Zoom-sessio/kerta).

Koulutuksen kustannukset ja toteutuspaikkakunnat

Koulutus on siihen osallistuville opiskelijoille maksuton. Osallistujat vastaavat itse omista matka- ja ruokailukuluistaan koulutukseen osallistumisen aikana. Pääosa koulutuksen lähiopetusjaksoista tullaan toteuttamaan Helsingissä Taideyliopistolla ja Espoossa Aalto-yliopistolla. Koulutuksessa toteutetaan mahdollisesti myös 1–2 vierailujaksoa Rovaniemellä Lapin yliopistolla.

Erikoistumiskoulutuksen rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö. Erikoistumiskoulutus on osa yliopistojen uutta jatkuvan oppimisen tehtävää, jossa tuetaan maisterintutkinnon suorittaneiden taidealojen ammattilaisten osaamisen kehittämistä ja suuntautumista taidealojen uudistuviin tehtäviin.

Hakeminen erikoistumiskoulutukseen

Erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 18.6.-29.10.2021. Hakuaika päättyy 29.10.2021 klo 15.00. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämisprojektin suunnitelmaan. Valintapäätöksestä ilmoitetaan hakijalle viimeistään 26.11.2021 hänen hakulomakkeessaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 17.12.2021 kirjallisesti sähköpostilla osoitteisiin sirke.pekkila@uniarts.fi ja maikki.vierumaki@uniarts.fi.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti hakulinkin kautta. Mikäli lähetät tai toimitat hakemuksen paperiversiona, se tulee olla perillä viimeistään 29.10.2021 klo 15.00 osoitteessa: Taideyliopiston kirjaamo, Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a, 00100 Helsinki. Sisäänkäynti Musiikkitalon Sibelius-Akatemian puolelta Töölönlahdenkadulta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-5262 004 sirke.pekkila@uniarts.fi

Suunnittelija Anu Falck, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-4065 034, anu.falck@uniarts.fi

Projektikoordinaattori Maikki Vierumäki, Taideyliopiston Avoin kampus, puh. 050-309 1695, maikki.vierumaki@uniarts.fi

Hakuohjeet

Ohjetta ei vielä julkaistu.

Tavoitetutkinto ja -aika

Erilliset opinnot

Hakukohteet

Taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus, julkinen taide (40 op) 2021-2023

Hakukielet

suomi (fi)

Vastuuopettaja

Projektipäällikkö Sirke Pekkilä
puh. 050 5262 004
sirke.pekkila@uniarts.fi

Yksikkö

Avoin kampus