Skrivande, magister

Programmet erbjuder en bred skrivarutbildning i en tvärkonstnärlig miljö och leder till magisterexamen i skrivande.

Opiskelija istuu lattialla tietokoneen kanssa

Varför hos oss?

Vårt magisterprogram är en unik examensutbildning där skrivande förstås i bred mening och sker i samspel med bildkonst, scenkonst och musikalisk och konstnärlig forskning. Du får en fördomsfri förståelse för skrivandets möjligheter och kan fokusera på ditt eget skrivprojekt under ledning av yrkesförfattare. 

Utbildningens innehåll och mål

En tvärkonstnärlig studiemiljö 

På programmet studeras skrivande i samspel med bildkonst, scenkonst och musikalisk och konstnärlig forskning. Under studierna sätter man sig in i såväl traditionella skrivmetoder som nya, experimentella och multimediala former. Utöver det individuella skrivarbetet är skrivandets förhållande till övriga konstarter och samhället ett centralt tema i studierna. 

På magisterprogrammet förstås skrivande inte bara som en fri utan även som en mångsidig och tillämpad konstart som strävar efter brett genomslag. 

Programmet finansieras av Otavan Kirjasäätiö och Otava. Vi samarbetar med andra utbildningsprogram med inriktning på skrivande. Programmet bedriver även ett omfattande samarbete med Aalto-universitetet. 

Eget projekt, tre inriktningar 

Studierna på magisterprogrammet byggs upp kring den studerandes eget skrivprojekt. 

Skrivprojektet kan inriktas på något av programmets tre olika områden, som är 

  • skrivande i traditionella genrer, t.ex. prosa och lyrik. 
  • skrivande om konst 
  • mediesensitivt skrivande 

Vi uppmuntrar de studerande att närma sig skrivandet brett. Med mediesensitivt skrivande avses skrivande där plattformen som man skriver på utgör en väsentlig del av verket. Mediesensitivt skrivande sker ofta inom det digitala området, men skrivandet kan också utmynna i ett tvärkonstnärligt verk.

Lärare

På programmet arbetar för närvarande fyra professorer på deltid, författarna Riikka Pelo, Mikael Brygger, Antti Salminen och Jussi Valtonen. Utbildningsprogrammet leds av författaren och dramaturgen Jusa Peltoniemi. Bland andra har Olli Jalonen, Matti Kangaskoski, Harry Salmenniemi, Saila Susiluoto, Maria Säkö och Hanna Weselius arbetat som timlärare.

Våra lärare är experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och och gästas vidare regelbundet av internationella experter i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i Teaterhögskolan och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. Från Teaterhögskolans doktorandprogram utexamineras doktorer i teaterkonst, doktor i danskonst och doktor i konst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i skrivande
2 år

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

  • Jusa Peltoniemi

    Lektor, Magisterprogrammet i skrivande, Teaterhögskolan
    +358503437032
    jusa.peltoniemi@uniarts.fi

Enhet

Teaterhögskolan

Fråga om ansökning

teak.ansokan@uniarts.fi