Sångkonst (huvudämne)

Detta ledande utbildningsprogram i sitt fack ger breda yrkesmässiga kunskaper för arbete med krävande uppgifter som solist och sångpedagog.

Varför hos oss?

Kom och studera på ett av de bästa scenkonstuniversiteten i världen! Du får finslipa din sångbegåvning, ditt konstnärliga uttryck och musikaliska förståelse till en professionell nivå. Musikdramatiskt uttryck ingår på alla nivåer i utbildningen. Du kan också regelbundet delta på mästarkurser med internationella gästlärare. 

Utbildningens innehåll och mål

På kandidatnivå studerar du förutom sång även piano, vokalkammarmusik, uttryckskonst, musikteori och gehör samt musikhistoria. Vidare ingår pedagogik och språk i dina studier.

På magisternivå får du breda yrkeskunskaper som sångare inom den klassiska sångens delområden. Du kan efter eget intresse fördjupa studierna i antingen sångpedagogik, oratoriemusik eller lied- och vokalkammarmusik och välja biämnen eller studieperioder ur Sibelius-Akademins och Konstuniversitetets övriga utbud. Du får också undervisning i arbetslivskunskap, till exempel hur man blir egenanställd och inleder sin karriär samt bygger upp sin portfolio.

Om du vill kan du studera så mycket pedagogik som krävs för  lärarbehörighet. Studierna i sångpedagogik ger dig de teoretiska och praktiska kunskaperna för att undervisa i sång och du får lära dig sångutbildningens metoder och ljudfysiologi. På lärarpraktiken får du undervisa övningselever under övervakning av din handledare. Man ökar sitt pedagogiska perspektiv bl.a. genom att observera andras undervisning och utarbeta en undervisningsportfolio.

Magisterprogrammet i sångkonst förbereder även för påbyggnadsstudier med inriktning på konstnärlig doktorsexamen.

Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Många av dem är även kända scenkonstnärer. Till exempel Soile Isokoski, Tom Krause, Karita Mattila, Monica Groop, Jorma Hynninen, Petteri Salomaa, Seppo Ruohonen och Jaakko Ryhänen.

Antagning

I urvalsprovet bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning. Ett viktigt kriterium är den sökandes röstmaterial och lämplighet som scenisk konstnär. Dessutom måste den sökande ha tillräckliga kunskaper i finska, svenska eller engelska.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Sångstudier i klassisk musik: huvudämne: sångkonst

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften.

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2022. Studierna börjar i augusti 2022.

Ansvarsperson

Jenni Lättilä
ämnesledare