Musikteori (huvudämne)

Skaffa dig gedigna kunskaper för att arbeta med krävande uppgifter som musikexpert.

Tietokone, kuulokkeet ja paperisilppua pöydällä

Varför hos oss?

Du får gedigna kunskaper i musik som gör att du kan arbeta med krävande uppgifter som expert på ett av världens bästa scenkonstuniversitet. Studierna förbereder dig för att kunna delta i debatten inom musikgemenskapen och i övriga samhället. Musikteoretikerna arbetar som musikexperter och i krävande uppgifter inom musikpedagogiken som lärare, redaktörer, forskare och musiker.

Utbildningens innehåll och mål

Kärnan i utbildningen i musikteori består av satslära, musikanalys, instrumentation och instrumentstudier. På kandidatnivå ingår vidare gehör och musikhistoria i dina studier. På magisternivå fördjupar du dig i musikforskning och i studier som fördjupar dina kunskaper i ditt forskningsämne.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass. Flera av våra lärare är också välkända forskare.

Antagning

De som söker till komposition och musikteori som huvudämne bedöms i olika urvalsgrupper. Den sökande kan samma år söka till båda huvudämnena. Utbildningens nivå förutsätter bättre grundkunskaper i musikteori och gehör samt bred kännedom om västerländsk konstmusik än för Sibelius-Akademins övriga utbildningsprogram. De som söker till komposition som huvudämne förutsätts också ha en skapande musikbegåvning.

Konstuniversitetet är en av de mest populära skolorna i Finland. Bekanta dig med tidigare års antagningsstatistik.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studera genom att söka in på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i komposition och musikteori, huvudämne: musikteori

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Målexamen

Musikmagister (MMus)

Enhet

Sibelius-Akademin

Språk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsavgifter

Nästa ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2021.
Studierna börjar i augusti 2021.

Ansvarsperson

Minna Holkkola
lektor, ämnesledare

Lauri Suurpää
professor

Fyll i ansökan på Studieinfo.fi