Musikteknologi, kandidat och magister

Utvecklas till ett proffs i musikteknologi i en internationell miljö vid det ledande utbildningsprogrammet i branschen.

Opiskelija tekee musiikkia tietokoneella ja soittimilla

Varför hos oss?

Ämnesgruppen musikteknologi är en av de internationellt ledande utbildnings- och forskningsgemenskaperna när det gäller att skapa musik med hjälp av teknologi. Vi närmar oss utbildningen och forskningen inom vår bransch ur olika synvinklar – fantasi, delaktighet och mångfald samt ekosocial medvetenhet.

Utbildningens innehåll och mål

Studierna i musikteknologi är indelade i tre profilstigar som vägleder de studerande till experter inom branschen och förbereder dem för konstnärlig forskning.

Inspelning och musikproduktion

Studieprofilen inspelning och musikproduktion ger de studerande kunskap och färdigheter att arbeta som musikproducenter och ljudingenjörer på toppnivå inom branschen. Efter examen kan den studerande självständigt arbeta med mångsidiga yrkesuppgifter inom produktion av ljudkonst och musik. De studerande kan studera produktion av både populärmusik och klassisk musik.

Läroplanen omfattar tekniker för ljudinspelning, redigering, mixning av populärmusik och klassisk musik, färdigheter i produktion och live-ljudåtervinning samt medvetenhet om den ekosociala krisen i vårt samhälle. Studerandena skaffar sig expertis inom ljudteknologi i både program- och maskinvara: ljudprocessorer, programvara för ljudinspelning, syntetisatorer och datorer. De studerar också musikhistoria, teori, analytiskt lyssnande och färdigheter i instrumentering.

Film- och spelmusik

Studieprofilen för film- och spelmusik förbereder de studerande för att arbeta med musikproduktion inom film, spel och andra visuella medier. Rollen som producent av film- och spelmusik är en mångsidig kombination av olika tekniska och konstnärliga färdigheter: musikdesign, ljuddesign, mixning, komposition och arrangering särskilt för virtuella instrument, samt förståelse för både interaktiva och icke-interaktiva former av historieberättande.

Vi förutsätter att studerande som tänker välja denna studieprofil har en bakgrund inom produktion av datorbaserad musik när de fortsätter att utveckla sina färdigheter. Till dessa färdigheter hör bland annat att kunna använda avancerade virtuella instrument, att förstå spelmusikens och spelens ljudteknologi, filmatiskt berättande samt samarbetet mellan filmens kompositör och filmregissören.

Kreativ praxis inom elektronisk musik

Studieprofilen för den kreativa elektroniska musiken riktar sig till musiker vars nyfikenhet och begåvning utmanar de estetiska gränserna för att komponera, framföra och skapa musik och ljudverk där de tekniska metoderna står som grund (i så bred bemärkelse som möjligt). Dessa musiker studerar studion, scenen och alla typer av elektroakustisk utrustning som verktyg för att skapa, forska och uttrycka sig.

Mångsidiga karriärmöjligheterna

De mångsidiga karriärmöjligheterna innebär att du förutsätts ta en aktiv roll i utarbetandet av din studieplan. Internationella studier och arbetspraktik är viktiga inslag som formar ditt kunnande. Du kan välja kurser också ur det utbud som de övriga akademierna vid Konstuniversitetet erbjuder samt ur det gemensamma kursutbudet.

I Konstuniversitetets engelskspråkiga biämneshelhet forskar man i ljudets och ljudkonstens möjligheter ur olika konstarters perspektiv. Läs mer om Sound Art and Sonic Arts (SAMA)-biämneshelheten på engelska.

Konstnärlig verksamhet

På MuTeFest-festivalen som ämnesgruppen för musikteknologi årligen arrangerar får du testa ditt kreativa kunnande tillsammans med andra studerande.

I studierna ingår att delta i arrangerandet av multimediala musikframträdanden i modern musik och elektroakustiska konserter samt att spela in Sibelius-Akademins konserter. Den konstnärliga verksamheten är alltid kopplad till utbildningen och forskningen.

Lärare

Våra lärare hör till de främsta experterna inom sin bransch. Förutom vår ordinarie lärarkår undervisar även gästande internationella proffs regelbundet i utbildningsprogrammet. Som gästande lärare har vi haft bland andra:

 • Robin Minard
 • Ludger Hennig
 • Leigh Landy
 • Jim Anderson
 • Robert Normandeau
 • Wayne Siegel
 • Roland Cahen
 • Marko Timlin
 • Derek Holzer
 • John Richards
 • Francesco Giomi
 • John Young
 • David Griesinger
 • Manuel Rocha Iturbide
 • Bob Katz
 • Andrey Smirnov
 • Natasha Barrett
 • Dinah Bird
 • Rodolphe Alexis
 • Ka Ho Cheung
 • Dorit Chrysler
 • Josep Comajuncosas
 • Simon Emmerson
 • Charles Dye
 • Shinji Kanki
 • Michihito Mizutani
 • Henrik Möller
 • Jean-Philippe Renoult
 • Denis Smalley
 • Jean-Claude Risset
 • Jukka Ylitalo.

Doktorandstudier

Du har möjlighet att fortsätta studierna inom doktorandprogrammet i musikteknologi och rikta in dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Pågående och tidigare forskningsprojekt:

 • Acoustic Localisation Techniques for Interactive and Locative Audio Applications
 • Aquatrio
 • Electroacoustic music performance and improvisation: a pedagogical toolkit
 • Narrative in Acousmatic Music
 • Research Group in Interdisciplinary Improvisation
 • Software Tools for Electroacoustic Improvisation
 • Sound & Motion Research Group

Bekanta dig med studievardagen

”Först var det skrämmande med friheten man har som studerande på MuTe-avdelningen, men när jag lärde mig vända det till en fördel fick jag ut otroligt mycket av min studietid. Mångsidiga kunskaper för ett mångsidigt yrkesliv!”

 • Markus Pajakkala, Music Director @ Yousician, frilansmusiker, kompositör, producent bl.a. Utopianisti, Ellips, Waltteri Torikka, Kingston Wall & VHB, Stam1na, Laura Moisio

Video: MuTeFest 2018

Lokaler

Musikteknologistudenterna har tillgång till sex välutrustade studior i Musikhuset i Helsingfors. De är till för alla som studerar på Sibelius-Akademin, och musikteknologin hör till de ämnesgrupper som använder dem mest. Studiorna hyrs i mån av möjlighet också ut till utomstående. Förutom i studiorna ger ämnesgruppen för musikteknologi undervisning och arrangerar konserter också i salarna i Musikhuset. 

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)
5,5 år

Ansökningstid

Ingen studentantagning år 2024. Nästa ansökningstid meddelas senare.

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Läsårsavgift för studerande som studerar på engelska och kommer från länder utanför EU och EES 5000€.
Läs mer om läsavgifter

Enhet

Sibelius-Akademin

Fråga om ansökning

siba.ansokan@uniarts.fi