Ljusdesign, kandidat och magister

På vårt utbildningsprogram blir du ett ljusdesignproffs med stark konstnärlig vision som kan använda ljuset som uttrycksmedel.

Valaistu esiintymislava jolla istuu yksi näyttelijä

Varför hos oss?

Är du intresserad av det visuella hos föreställningen, rummet, att påverka publikens upplevelse och arbeta ihop med andra? Har du lagt märke till hur ljuset påverkar hur vi ser och upplever föreställningar, evenemang eller vardagsmiljön? Under studierna utvecklar du en stark konstnärlig vision och lär dig använda ljus samt belysnings- och videoteknik som uttrycksmedel för föreställningar och kulturella produktioner. Du blir en del av en sammanhållen grupp ljus- och ljuddesigner samt ett större studienätverk på Konstuniversitetet. Under studierna möter du intressanta konstnärer/lärare och är tillsammans med dina studiekamrater delaktig i den framtida utformningen av konsten.

Utbildningens innehåll och mål

Kandidat- (180 sp) och magisterprogrammen (120 sp) i ljusdesign utbildar yrkesskickliga mångsidiga konstnärer med samarbetsförmåga för scenkonst och kulturella produktioner. Utbildningens undervisningsinnehåll ger dig mångsidiga akademiska, praktiska, yrkesmässiga, sociala och etiska kunskaper och färdigheter.

Utbildningen utvecklar din förmåga att bedöma ditt eget och andras arbete samt att ge och ta emot feedback. Utbildningens performativa fokus lär dig att tänka i termer av visuellt innehåll, vilket gör att du kan arbeta med olika föreställningsgenrer. Detta är nyttigt även för ett bredare arbetsfält, till exempel vid  evenemangsplanering och arkitektonisk belysning. 

Vi på utbildningsprogrammet stöttar dig så att du växer som konstnär och hittar din identitet som medlem i arbetsgruppen. Du får också studera Interaktivitet i performancedesign (läs mer om utvecklingsprojektet VES). Du utvecklas till ett ljusproffs med ansvarskänsla och god samarbetsförmåga som behärskar sitt konstområde och kan utveckla det vidare.

Huvuddelen av undervisningen går på finska. Den studerande har emellertid rätt att i samband med undervisningen och för studieprestationer använda svenska såväl skriftligt som muntligt om det inte i läroplanen anges något annat eller det betingas av undervisningen.

Kollaborativ undervisning och nyskapande

På Konstuniversitetets Teaterhögskola är scenframställningen den gemensamma nämnaren och mötesplatsen för alla utbildningsprogram. I föreställningen förenas arbetsgruppens konstnärliga mål, uttrycksmedel och talanger och de studerande möter sina närmaste arbetskamrater: ljus- och ljuddesigner, dramaturg, regissör, koreograf, kostymdesigner och scenograf – och en riktig publik.

Magisterstudier i ljusdesign

På magisternivå har du möjlighet att inrikta dig på det område du är intresserad av. I din individuella studieplan kan du brett inkludera studier ur utbildningsprogrammets eller hela Konstuniversitetets utbud. I lärdomsprovet fördjupar du kunskaperna i det ämne du har valt. I den skriftliga delen visar du dina akademiska kunskaper och din förmåga att reflektera över konstnärlig verksamhet. 

Efter magisterexamen är du en självständig konstnär som känner till ljusdesignens historia, moderna praxis, teori och begrepp. Du behärskar visuella uttrycksmedel och verktyg och du har förmågan att genomföra en planeringsprocess på ett konstnärligt och tekniskt högklassigt sätt. Du är en ansvarsfull och aktiv medlem av en professionell arbetsgrupp som jobbar med att producera konstnärliga innehåll. Du kan betrakta ditt eget arbete som ljusdesigner med kritisk blick och kommunicera dina iakttagelser och tankar till andra.

Mångsidiga karriärmöjligheter

Efter examen kan du tillämpa dina kunskaper mångsidigt i olika verksamhetsmiljöer tillsammans med olika aktörer inom kulturvärlden. Du kommer antagligen att arbeta inom teater-, dans-, opera-, musik-, cirkus- eller medievärlden. Utbildningens performativa fokus ger dig ett visuellt innehållstänkande som är användbart på ett bredare arbetsfält, till exempel inom områdena evenemangsplanering och arkitektonisk belysning. Efter utbildningen kan du också utveckla din konstart, ljusdesignen som en del av andra konstarter och skapa självständiga konstverk. 

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom branschen. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella toppkrafter inom området.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Finlands första doktorsavhandling i ljusdesign lades fram 2012. Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Magister i teaterkonst

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i ljusdesign

  • kandidat och magister (5 år)
  • magister (2 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Tomi Humalisto
professor

Enhet

Teaterhögskolan