Komparativ dramaturgi och konstnärlig forskning (magisterprogram med dubbelexamen)

Fördjupa dig i olika dramaturgiska metoder och kontexter vid detta forskningsinriktade internationella magisterprogram med dubbelexamen.

Varför hos oss?

Programmet Comparative Dramaturgy and Performance Research (CDPR) ger studeranden en unik möjlighet att bekanta sig med olika former av dramaturgiska praktiker och scenkonstkulturer. Det ger studeranden verktyg för att jämföra och tillämpa olika metoder av dramaturgisk praxis och teori.

Programmet är det första dubbelexamensprogrammet vid Konstuniversitetet. Det är skräddarsytt för studeranden som vill arbeta processorienterat i internationella och multidiciplinära sammanhang som exempelvis samarbetsproduktioner, forskningsinriktade konstnärliga projekt eller vid institutioner och andra sammanhang som kombinerar konstnärlig verksamhet och forskning.

Om utbildningsprogrammet

CDPR:s mål är att utbilda internationellt aktiva konstnärer med förmåga och beslutsamhet att överskrida gränser – konstnärliga, kulturella, språkliga och disciplinära – för att skapa verk med konstnärligt höga ambitioner.

CDPR-programmet utbildar studeranden att bli forskningsinriktade konstnärer med de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera frågor som de själva är intresserade av genom scenkonst.

Kursplanen förbereder studeranden för att förstå de centrala utmaningarna som har format scenkonsten under de senaste årtiondena, som expanderingen av konceptet dramaturgi och vad dramaturgens arbete består av, definitionen av vad en föreställning kan vara, förhållandet mellan konst och forskning samt ökat internationellt och tvärvetenskapligt samarbete.

Studeranden vid dubbelexamensprogrammet fördjupar sig inom olika scenkonstpraktiker och forskningsmetoder och får en förståelse för scenkonst i olika kontexter. De kommer att utveckla en förmåga att jämföra och sammanbringa olika konstnärliga metoder, kulturella sammanhang, språk och forskningsområden och lära sig fungera som aktiva mellanhänder bland dem.

Studeranden söker till utbildningsprogrammet med en befintlig praxis för hur de arbetar med scenkonst och en preliminär magisterforskningsplan som vägleder deras studier redan från början. Planen revideras och utökas under studierna.

CDPR-programmet varar i fyra terminer och kräver heltidsstudier. Studieprogrammet är omfattande och krävande.

Ett nätverk av fem europeiska universitet

CDPR-programmet genomförs genom ett partnerskapsnätverk med fem europeiska universitet.

Varje partner har en unik syn på området och universiteten skapar sin kursplan oberoende av varandra. Nätverkets huvudspråk är engelska och franska. Studeranden vid CDPR får en specialkompetens som utformas i förhållande till vilka två nätverksuniversitet de studerar vid.

Denna utbildning vid två olika universitet ger studeranden möjlighet att förstå olika former av dramaturgiska processer och de kan jämföra och tillämpa olika strategier för att skapa verk och driva forskning.

Utöver Konstuniversitetet är CDPR-nätverkspartnerna:

• Goethe University Frankfurt
• Oslo National Academy
• Université Libre de Bruxelles
• Université Paris Nanterre

Vid två de fyra partneruniversiteten, Université Libre de Bruxelles och Université Paris Nanterre, är franska huvudspråket för utbildningen. Vid de två andra universiteten erbjuds CDPR-studier på engelska.

Vad är ett dubbelexamensprogram?

Vid dubbelexamensprogrammet går studeranden två terminer vid två europeiska universitet och avlägger examen vid dem båda.

Om du ansöker och antas till programmet vid Konstuniversitetet kommer vi att bli ditt hemuniversitet och du inleder dina studier här. Under den andra och tredje terminen kommer du att studera vid ett av våra partneruniversitet som du väljer i början av dina studier. Under dessa två terminer kommer du att följa det universitetets läroplan och delta I dess konstnärliga projekt. Under fjärde terminen kommer du att slutföra din magisteravhandling vid ditt hemuniversitet. Avhandlingen lämnas till båda universiteten.

Kort sagt: För samma arbetsmängd som en vanlig magisterexamen får du två examen och en djupgående internationell erfarenhet.

Examensstruktur och studier vid Konstuniversitetet

CDPR-studierna har en annan struktur för studeranden som inleder sina studier vid Konstuniversitetet och för studeranden som deltar i programmet från ett av partneruniversiteten.

För studeranden som inleder sina dubbelexamensstudier vid Konstuniversitetet består studierna av både programspecifika studier, seminarier inom dramaturgi och frivilliga avancerade studier. Under fjärde terminen återvänder de till Konstuniversitetet för att slutföra sin avhandling, vars planering de har påbörjat under den första terminen. Avhandlingen består vanligtvis av en konstnärlig och en skriftlig del. Den konstnärliga avhandlingen kan antingen vara ett självständigt konstnärligt projekt eller att verka som dramaturg i en samarbetsproduktion med andra studeranden vid Konstuniversitetets Teaterhögskola.

För studeranden som deltar i programmet från ett av partneruniversiteten består studierna vid Konstuniversitetet av både programspecifika och frivilliga avancerade studier. Studierna omfattar workshoppar och seminarier inom jämförande dramaturgi och scenkonstforskning samt avancerade studier inom dramaturgi och andra områden inom teater och scenkonst.

Lärare

Våra lärare är erfarna experter inom sitt område. Utöver den fasta undervisningspersonalen välkomnar programmet regelbundet toppexperter från både Finland och övriga världen som gäster.

Antagning

Till den dubbla magisterexamen Programme in Comparative Dramaturgy and Performance Research antas nya studeranden vartannat år. De första studeranden antas till det nya programmet år 2021. Vårt universitet är en av de mest eftertraktade platserna att studera i Finland. Bläddra i antagningsstatistiken från tidigare år.

Doktorandutbildning

Efter examen har du möjlighet att fortsätta studierna exempelvis på doktorandprogrammet i teaterkonst. Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) på Konstuniversitetet erbjuder doktorandutbildning inom teaterkonst.

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet i komparativ dramaturgi och konstnärlig forskning

  • magister (2 år)

Målexamen

Magister i teaterkonst (dubbelexamen)

Enhet

Teaterhögskolan

Språk

engelska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2023. Studierna börjar i augusti 2023.

Kontaktpersoner

Otso Huopaniemi
Professor

Max-katalogen