CDPR – Vertaileva dramaturgia ja esitystutkimus, maisteri

Tässä tutkimuspainotteisessa kaksoistutkintoon tähtäävässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa perehdytään erilaisiin dramaturgisiin käytäntöihin ja esittävän taiteen konteksteihin.

Kaksi maisteriopiskelijaa istuvat Teatterikorkeakoulun rakennuksen ulkopuolella.

Miksi meille?

Vertailevan dramaturgian ja esitystutkimuksen (englanniksi Comparative Dramaturgy and Performance Research) ohjelma tarjoaa opiskelijoille poikkeuksellisen tilaisuuden tutustua hyvin erilaisiin dramaturgian ajattelumalleihin ja esityskulttuureihin. Se mahdollistaa vertailevan lähestymistavan dramaturgian käytäntöihin ja teorioihin.

Ohjelma on Taideyliopiston ensimmäinen kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelma on räätälöity prosessilähtöisille opiskelijoille, jotka haluavat työskennellä kansainvälisesti ja monialaisesti, esimerkiksi toimimalla yhteistyötuotannoissa, tutkimuspainotteisissa taidehankkeissa sekä muissa taiteellista toimintaa ja tutkimusta yhdistävissä hankkeissa ja laitoksissa.

Ohjelman sisältö ja tavoite

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa kansainvälisesti aktiivisia ammattilaisia, joilla on kykyä ja päättäväisyyttä ylittää monenlaisia rajoja – taiteellisia, kulttuurisia, kielellisiä ja alakohtaisia rajoja – taiteellisesti ja tutkimuksellisesti kunnianhimoisten esitysten luomiseksi.
Ohjelma kouluttaa opiskelijoita tutkimuslähtöisiksi taiteilijoiksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot käsitellä haluamiaan aiheita esittävän taiteen kautta.

Ohjelmaa antaa opiskelijoille valmiudet vastata esittävien taiteiden alaa viime vuosikymmeninä muokanneisiin tärkeisiin haasteisiin, kuten esityksen ja dramaturgian käsitteiden laajentumiseen, dramaturgin työnkuvan muuttumiseen, taiteen ja tutkimuksen välisen suhteen muuttumiseen, sekä kansainvälisen ja monialaisen yhteistyön lisääntymiseen.

Kaksoistutkinnon opiskelijat perehtyvät erilaisiin esitys- ja tutkimuskäytäntöihin ja saavat yksityiskohtaisen käsityksen erilaisista esittävän taiteen konteksteista. Opiskelijat kehittävät kykyään vertailla ja yhdistää erilaisia taiteellisia käytäntöjä, kulttuurijärjestelmiä, kieliä ja tutkimusaloja ja kykyään toimia aktiivisesti niiden välillä.

Opiskelijat hakevat ohjelmaan olemassa olevalla esityspraktiikallaan ja alustavalla maisterin tutkimussuunnitelmalla, ja saavat siten suunnan opinnoille alusta alkaen. Suunnitelmaa tarkistetaan ja laajennetaan opintojen aikana.

Ohjelma on neljän lukukauden pituinen ja edellyttää kokoaikaista oleskelua. Koulutusohjelma on kattava ja vaativa.

Viiden eurooppalaisen yliopiston verkosto

Ohjelma toteutetaan osana viiden eurooppalaisen yliopiston kumppanuusverkostoa.

Jokaisella yhteistyökumppanilla on ainutlaatuinen lähestymistapa alaan ja kaikki yhteistyökumppanit laativat opetussuunnitelmansa itsenäisesti. Verkoston pääkielet ovat englanti ja ranska. CDPR-ohjelmassa opiskelijat luovat oman erikoisalansa riippuen siitä, missä kahdessa yhteistyöyliopistossa he opiskelevat.
Tämä kahdessa eri yliopistossa toteutuva koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää ja hyödyntää dramaturgisten prosessien monimuotoisuutta luomalla vertailevan lähestymistavan esitysten tekemiseen ja tutkimukseen.

Ohjelman verkostokumppaneita ovat Taideyliopiston lisäksi:

Näistä neljästä yhteistyöyliopistosta kahdessa (Université Libre de Bruxelles ja Université Paris Nanterre) koulutuksen pääkielenä on ranska. Kahdessa muussa yliopistossa opintoja tarjotaan englanniksi.

Mikä on kaksoistutkinto-ohjelma?

Kaksoistutkintoon tähtäävässä maisteriohjelmassa kaikki opiskelijat opiskelevat kaksi lukukautta kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja valmistuvat molemmista.

Jos haet ja tulet hyväksytyksi ohjelmaan Taideyliopistossa, meistä tulee kotiyliopistosi ja aloitat opintosi täällä. Toisen ja kolmannen lukukauden aikana opiskelet yhdessä yhteistyöyliopistoistamme, jonka valitset opintojesi alussa. Näiden kahden lukukauden aikana seuraat vierailuyliopiston opetussuunnitelmaa ja osallistut sen taiteelliseen toimintaan. Neljännen lukukauden aikana suoritat maisterin opinnäytetyöprojektisi kotiyliopistossasi. Opinnäytetyö toimitetaan molemmille yliopistoille.

Lyhyesti sanottuna saat kaksi tutkintoa ja syvällistä kansainvälistä kokemusta tavallisen maisterintutkinnon työmäärällä.

Tutkinnon rakenne ja opinnot Taideyliopistossa

Opinnoilla on erilainen rakenne opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa Taideyliopistossa, kuin opiskelijoille, jotka osallistuvat ohjelmaan yhdessä yhteistyöyliopistoista.

Taideyliopistossa kaksoistutkinto-opintonsa aloittavien opiskelijoiden opinnot koostuvat ohjelmakohtaisista opinnoista, dramaturgian seminaareista ja valinnaisista syventävistä opinnoista. Neljännellä lukukaudella he palaavat Taideyliopistoon suorittamaan loppuun opinnäytetyönsä, jonka suunnittelun he ovat aloittaneet ensimmäisellä lukukaudella. Opinnäytetyö koostuu yleensä taiteellisesta ja kirjallisesta osasta. Taiteellinen opinnäytetyö voi olla joko itsenäinen projekti tai työskentely dramaturgina yhteistyötuotannossa muiden Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Yhteistyöyliopistoista tulevien opiskelijoiden opinnot koostuvat Taideyliopistossa sekä ohjelmakohtaisista että valinnaisista syventävistä opinnoista. Opintoihin kuuluu työpajoja ja seminaareja sekä syventäviä opintoja dramaturgian alalla ja muilla teatterin ja esittävän taiteen aloilla.

Kaksoistutkintoon tähtäävään CDPR-maisteriohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi.

Tohtorikoulutus

Maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden teatteritaiteen tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Ohjelman tavoitteena on antaa käytäntöön painottuvista tohtoriopinnoista kiinnostuneille opiskelijoille sitä varten tarvittavat tiedot ja taidot.

Taiteellisen tutkimuksen tohtoriopintoja tarjoaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke.

Tutustu maisteriohjelman toimintaan

Hakuohjeet

Tavoitetutkinto ja -aika

Teatteritaiteen maisteri (TeM) Kahden yliopiston kaksoistutkinto
2 vuotta

Hakuaika

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Hakukielet

englanti (en) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville, englanniksi opiskeleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Vastuuopettaja

  • Katalin Trencsényi

    Lehtori, Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu
    +358504784043
    katalin.trencsenyi@uniarts.fi

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Kysy hakemisesta

teak.hakijapalvelut@uniarts.fi