Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma

Kouluttaudu taiteilija-tutkijaksi esittävien taiteiden ja kirjoittamisen aloilla.

Sharing Silence installaatio

Miksi meille?

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutken tohtoriopinnoissa voit kehittää osaamistasi taiteilijana, tutkijana, pedagogina ja asiantuntijana kaikilla Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun edustamilla aloilla. Meillä on innostava tutkijayhteisö, hyvät kansainväliset verkostot ja asiantuntevat opettajat. Tarjoamme mahdollisuuden sekä tutkivaan taiteelliseen ja pedagogiseen toimintaan että korkeatasoiseen teoreettiseen keskusteluun.

Sisältö ja tavoitteet

Taiteilija-tutkijat tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa ymmärrystä, uudistavat taiteita ja soveltavat taiteilijan tietoa yhteiskunnan eri aloille. Tohtoriopinnot Tutkessa ovat monialaista taiteellista tutkimusta. Taiteellinen ja pedagoginen toiminta nähdään ajattelun ja ymmärryksen muotona, ei selittämisen kohteena. Tohtoriopiskelijat oppivat artikuloimaan, käsitteellistämään ja teoretisoimaan kokemuspohjaista taiteellista tietoaan ja siitä nousevia kysymyksiä.

Tutkinnon rakenne

Teatterikorkeakoulun tohtoriohjelmasta valmistuu teatteritaiteen, tanssitaiteen ja taiteen tohtoreita. Tohtoritutkinnon voi suorittaa seuraavilla aloilla: dramaturgia ja kirjoittamimen, esittävien taiteiden lavastus, esitystaide ja -teoria, kirjoittaminen, koreografia, näyttelijäntaide, ohjaus, ruotsinkielinen näyttelijäntaide, tanssijantaide, tanssinopettaja, teatteriopettaja, valosuunnittelu, vertaileva dramaturgia ja esitystutkimus, sekä äänisuunnittelu.

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä. Se koostuu opinnäytteestä eli väitöstutkimuksesta, jonka laajuus on 180 opintopistettä, sekä 60 opintopisteen laajuisista tutkimusta tukevista opinnoista, jotka pääosin suoritetaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Lukuvuoden aikana järjestetään seitsemän opetusviikkoa noin kuukauden välein, jolloin tohtoriopiskelijan tulee olla läsnä. Opetus on valtaosin englanninkielistä. Suurin osa kursseista järjestetään yhdessä Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman kanssa.

Tohtorintutkinnon voi suorittaa neljässä vuodessa kokopäiväisenä opiskeluna.

Tohtoriopiskelija voi saada Tutkesta rajoitetusti taloudellista tukea taiteellisiin tuotantoihin ja konferenssimatkoihin. Tutkessa työskentelee vuosittain palkallisia tohtorikoulutettavia, joiden paikkojen hakuajoista ilmoitetaan erikseen. Tohtoriopiskelijoita neuvotaan hakemaan omatoimisesti lisätukea eri rahoituslähteistä.

Opinnäyte

Väitöstutkimuksen osuus tutkinnosta on 180 op. Siihen kuuluu 1–4 esitarkastettavaa tutkimuksellista elementtiä, jotka voivat olla taiteellisia osia, kirjallinen kommentaari tai näiden yhdistelmiä. Tohtoriopiskelijalle nimetään yleensä kaksi ohjaajaa, jotka edustavat alansa parasta asiantuntijuutta.

Taiteelliset osat voivat olla esityksellisiä tai pedagogisia järjestelyjä, työpajoja, demonstraatioita tai harjoitteita. Tohtoriopiskelijan tulee niissä osoittaa, että hän osaa käsitellä tutkimuksellisia kysymyksiä taiteen keinoin ja tuottaa siten uutta tietoa.

Kommentaarin eli kommentoivan osan tarkoitus on pohtia taiteellisista osista syntyneitä havaintoja, kokemuksia ja ongelmia. Se voi väitöstutkimuksen luonteesta riippuen olla monen muotoinen. Oleellista on, että kommentaarista käy ilmi, mitä ja miten tohtoriopiskelija tutkii, minkälaista uutta ymmärrystä hän on saavuttanut ja minkälaiseen tutkimusperinteeseen hänen työnsä liittyy.

Väitöstutkimusta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tohtoriopiskelijan asiantuntemukseen ja kykyyn tehdä itsenäistä tutkimusta, tuottaa uutta tietoa, ilmaista ajatuksiaan selkeästi sekä keskustella kriittisesti.

Opettajat ja opiskelijat

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä asiantuntijoita.

Hakeminen

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Hakuohjeet

Ohjetta ei vielä julkaistu.

Tavoitetutkinto ja -aika

Tanssitaiteen tohtori, teatteritaiteen tohtori tai taiteen tohtori

Hakuaika

Seuraava hakuaika on syyskuussa 2024.

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

Tohtorikoulutuksessa ei ole lukuvuosimaksua.

Vastuuopettaja

 • Hanna Järvinen

  Yliopistonlehtori
  Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke
  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  +358503233455
  hanna.jarvinen@uniarts.fi

Yksikkö

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke)

Kysy hakemisesta

teak.doctoral.admissions@uniarts.fi

Kysy koulutuksesta

 • Hanna Järvinen

  Yliopistonlehtori
  Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke
  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  +358503233455
  hanna.jarvinen@uniarts.fi
 • Laura Gröndahl

  Varadekaani, tutkimus
  Yliopistonlehtori
  Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  +358503087727
  laura.grondahl@uniarts.fi