Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma

Kouluttaudu taiteilija-tutkijaksi Teatterikorkeakoulun edustamilla aloilla.

Sharing Silence installaatio

Miksi meille?

Tohtorikoulutus edistää Teatterikorkeakoulun edustamien alojen taiteilija-tutkijoiden kykyä soveltaa kehittämäänsä osaamista taiteilijoina, tutkijoina, pedagogeina ja asiantuntijoina. Taiteilija-tutkijat kehittävät ja uudistavat taiteita ja käyvät monimuotoista ja kriittistä vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Alojensa erityisasiantuntijoina he tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla.

Sisältö ja tavoitteet

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen tekemiseen esitys-, tanssi-, teatteri-, valo- ja äänitaiteen, sekä tanssi- ja teatteripedagogiikan (ja taidekirjoittamisen) aloilla. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tai taidepedagogista tutkimusta. Se sisältää taiteellisia prosesseja ja lopputulemia sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori. Tohtorikoulutuksesta sekä tutkimuksesta Teatterikorkeakoulussa vastaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op, eli väitöstutkimus 180 op ja osin läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on noin neljä vuotta, mikä edellyttää täyspäiväistä omistautumista.

Opetustarjonta on sekä suomen että englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtoriopinnot antavat valmiudet ja mahdollisuuden taiteellisen tutkimuksen tekemiseen esitys-, tanssi-, teatteri-, valo- ja äänitaiteen, sekä tanssi- ja teatteripedagogiikan (ja taidekirjoittamisen) aloilla. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tai taidepedagogista tutkimusta. Se sisältää taiteellisia prosesseja ja lopputulemia sekä niiden artikulointia, käsitteellistämistä ja teoretisointia. Tohtorikoulutusohjelmasta valmistuu taiteilija-tutkijoita, joiden tutkintonimike on tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtori. Tohtorikoulutuksesta sekä tutkimuksesta Teatterikorkeakoulussa vastaa Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Tohtoriopinnot ovat laajuudeltaan 240 op, eli väitöstutkimus 180 op ja osin läsnäoloa vaativa tutkimusta tukeva opetus 60 op. Tutkinnon laskennallinen suoritusaika on noin neljä vuotta, mikä edellyttää täyspäiväistä omistautumista.

Opetustarjonta on sekä suomen että englanninkielistä, joten hyvä englanninkielen taito on suositeltavaa ja välttämätön niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat tutkinnon englannin kielellä. Tutkintokielenä on suomi tai englanti.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on 6 palkattua määräaikaista tohtorikoulutettavan työtehtävää, jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

Väitöstutkimus

Tohtorin tutkinnon opin- ja taidonnäyte on väitöstutkimus (laajuus 180 op), johon sisältyy taiteellisia osia. Opin- ja taidonnäytteen tulee perustua itsenäiseen tutkimukseen, osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä omaan alaan ja soveltuviin tutkimusmenetelmiin sekä luoda uutta tietoa. Tutkintoon kuuluvien taiteellisten osien tulee osoittaa kykyä tutkimusongelman käsittelyyn taiteen alaa kriittisesti uudistavalla tavalla. Kirjallisessa osassa tekijän on osoitettava kykyä ongelmien teoreettiseen argumentointiin sekä kykyä taiteellisten kysymysten artikulointiin ja viestintään. 

Taiteelliset osiot (1-3) voi toteuttaa esitarkastettuna esityksenä, demonstraationa, kokeiluna, työpajana tai muunlaisena esityksellisenä järjestelynä. Kommentaarin voi toteuttaa monella tavalla: monografiana, artikkelimuotoisena, verkkojulkaisuna tai muuna monimediaisena kokonaisuutena. Julkaisuihin voi kuulua myös yhteisjulkaisuja, jos tekijällä on niissä itsenäinen osuus.

Tutke tarjoaa tohtoriopiskelijoilleen väitöstutkimuksen tekemiseen taloudellisesta tukea rajoitetusti. Tutkessa on 6 palkattua määräaikaista tohtorikoulutettavan työtehtävää, jota koulutusohjelmaan valittujen tohtoriopiskelijoiden on mahdollista hakea niiden vapautuessa hakuilmoitusten mukaisesti. Tohtoriopiskelijoita kannustetaan omatoimisesti hakemaan tohtoriopinnoilleen tukea väitöstutkimuksen tekemistä rahoittavilta tahoilta.

Opettajat

Opettajamme ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Vakituisen opettajakuntamme lisäksi koulutusohjelmassa vierailee säännöllisesti kansainvälisiä asiantuntijoita.

Hakeminen

Seuraava hakuaika vahvistuu myöhemmin. Julkaisemme uudet hakuohjeet seuraavan haun yhteydessä.

Hakuohjeet tohtorikoulutukseen (tulossa)

Yhteystiedot

  • Tuija Kokkonen

  • Professori, T/Tohtorikoulutus
  • +358503250708
  • tuija.kokkonen@uniarts.fi
  • Leena Rouhiainen

  • Johtava tutkija, Y/Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR
  • +358400792093
  • leena.rouhiainen@uniarts.fi
  • Stefano De Luca

  • Koordinaattori, T/Opetuksen koordinointipalvelut
  • +358503426296
  • stefano.de.luca@uniarts.fi

Lisätietoa hakuprosessista

teak.doctoral.admissions@uniarts.fi.

Koulutusohjelma

Esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelma

Tutkintotaso

Tanssitaiteen tai teatteritaiteen tohtorin tutkinto

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

englanti (en), ruotsi (sv), suomi (fi)

Lukuvuosimaksu

Tohtorikoulutuksessa ei ole lukuvuosimaksua.

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on syksyllä 2020.

Vastuuhenkilöt

Tuija Kokkonen
professori

Leena Rouhiainen
professori

Katso kaikki yhteystiedot