Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen missio ja visio 2021-2030

Tutustu Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) toimintaa ohjaaviin periaatteisiin ja tavoitteisiin.

Missiomme

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulutusta esittävissä taiteissa, erityisesti tanssissa, teatteritaiteessa sekä niihin liittyvissä taidemuodoissa.[1] Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) on vastuussa Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksen kehitystyöstä. Tutken toiminta keskittyy taiteelliseen tutkimukseen, jossa otetaan kriittisesti huomioon taiteelliset, pedagogiset ja taiteesta kumpuavat käytännöt sekä tutkimuksessa sovellettavat käsitteelliset ja teoreettiset viitekehykset. Koulutamme taiteilija-tutkijoita esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen tohtoriohjelmassa ja toimimme esittävien taiteiden tutkimuskeskuksena. Edistämme toimenkuvaamme liittyvien alojen toimintaa tukemalla niin Teatterikorkeakoulun henkilökunnan, kuin sen vierailevien tutkijoiden tutkimusprojekteja, olemalla aktiivinen toimija taiteen pedagogiikan saralla, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja konferensseja sekä kehittämällä taiteellisia ja akateemisia verkostojamme.

Visiomme

Tutke on vuonna 2030 säilyttänyt ainutlaatuisen asemansa taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälisenä keskuksena, jonka toiminta perustuu läpinäkyvyyden, oikeudenmukaisuuden ja inklusiivisen kollegiaalisuuden periaatteille. Olemme kansainvälinen taiteellinen ja akateeminen yhteisö, jossa arvostetaan ja vaalitaan innoittavaa ilmapiiriä, joka edistää esittäviä taiteita koskevan ja siihen pureutuvan taiteellisen tutkimuksen kriittistä arviointia ja ennakkoluulotonta kehittämistä.

Tutken toiminnassa yhdistyvät taide ja tutkimus, ja se tarjoaa ympäristön, jossa eri tieteenalat, metodologiat ja akateemiset aatesuuntaukset altistuvat kysymyksille, haasteille ja oivalluksille, jotka ovat leimaa-antavia esittäville taiteille. Laajennamme taiteen tekemisen ja taiteen tutkimuksen konteksteja tekemällä yhteistyötä taiteilijoiden, taiteen esittämispaikkojen, akateemisten yhteisöjen, rahoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa, mikä tekee meistä halutun yhteistyökumppanin monenlaisissa tutkimusprojekteissa. Taiteellinen tutkimus tunnetaan esittävien taiteiden piirissä ja akateemisessa kontekstissa kriittisenä, taiteeseen perustuvana lähestymistapana tutkimuksen tekemiseen.

  • Pyrimme tukemaan opetus- ja tutkimustoiminnan hedelmällistä yhteistyötä niin Teatterikorkeakoulussa kuin Taideyliopistossa yleisemmin.
  • Edistämme jo valmistuneiden väitöstutkijoiden monitieteisiä urapolkuja hyödyntämällä omia verkostojamme, joiden kautta opiskelijat voivat solmia yhteyksiä kansainvälisiin kollegoihin sekä taiteen ja taiteellisen tutkimuksen asiantuntijoihin.
  • Tarjoamme niin opetushenkilökunnalle kuin väitöstutkijoille mahdollisuuden ottaa osaa erilaisiin vaihto-ohjelmiin. Vieraileville tutkijoille pyrimme järjestämään residenssiperiodeja.
  • Edistämme opetushenkilökuntamme, väitöstutkijoiden ja muun henkilökunnan hyvinvointia ottamalla heidät mukaan päätöksentekoprosesseihin, pitämällä huolta siitä, että työympäristössä ei tapahdu minkäänlaista syrjintää ja varmistamalla, että heillä on taiteen tekemisen ja tutkimuksen kautta mahdollisuus tehdä niin itselleen kuin yhteiskunnallekin merkityksellistä työtä.
  • Otamme aktiivisesti osaa keskusteluun, joka käsittelee kysymystä taiteen, taiteilijoiden, taidekoulutuksen ja taiteen tutkimuksen uudelleen asemoimisesta oman aikamme ekologisten, yhteiskunnallisten ja inhimillisten haasteiden näkökulmasta. Pyrimme varmistamaan, että jokaisella ihmisellä on omasta taustastaan, iästään, osaamisestaan ja yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta pääsy taiteen ja taiteen tutkimuksen pariin ja että he voivat niiden kautta pohtia sellaisia kysymyksiä, jotka ovat avainasemassa, kun etsimme ratkaisuja kestävän elämäntavan saavuttamiseksi 2000-luvun kuluessa.

Päivitetty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu / Tutkimusneuvosto, 25.1.2022.


[1] Teatterikorkeakoulu tarjoaa vuonna 2021 koulutusta seuraavissa kandidaatti- ja maisteritason tutkinto-ohjelmissa: dramaturgian ja näytelmänkirjoittamisen koulutusohjelma, esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma, esittävien taiteiden lavastuksen koulutusohjelma, kirjoittamisen maisteriohjelma, koreografian maisteriohjelma, näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, ohjauksen koulutusohjelma, ruotsinkielinen näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, tanssijantaiteen maisteriohjelma, tanssitaiteen koulutusohjelma, tanssinopettajan maisteriohjelma, teatteriopettajan maisteriohjelma, valosuunnittelun koulutusohjelma, vertailevan dramaturgian ja esitystutkimuksen koulutusohjelma, äänisuunnittelun koulutusohjelma.