Markku Luuppala-Roos

  • Lektor, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan