Markku Luuppala-Roos

  • Lektor, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan