Markku Luuppala-Roos

  • Lecturer, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Theatre Academy