Markku Luuppala-Roos

  • Lehtori, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu