Markku Luuppala-Roos

  • Lehtori, Y/Yhteinen opetus
    Lehtori, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma