Markku Luuppala-Roos

  • Lehtori, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu