Markku Luuppala-Roos

  • Lehtori, Y/Yhteinen opetus, Avoin kampus
    Lehtori, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Avoin kampus