Övningselever för lärarstuderande

Sibelius-Akademin utbildar musik- och sångpedagoger inom flera olika ämnesgrupper. Under studietiden behöver de blivande lärarna övningselever. Eleven får varje vecka musik- eller sånglektioner på Sibelius-Akademin av den lärarstuderande under överinseende och ledning av den handledande läraren. Vi söker ett flertal elever som spelar olika instrument eller sjunger, från de allra minsta nybörjarna till mer avancerade elever. Vi söker övningselever till följande instrument och ämnesgrupper:

 • Avdelningen för klassisk musik: allmänna teoristudier, cembalo, dragspel, fritt ackompanjemang (piano), gitarr, kantele, klassisk sång, komposition, orgel, piano, slagverk, stråkinstrument (violin, altviolin, cello och kontrabas)
 • Avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik: vokal rytmmusik (pop/jazz) (ämnesgruppen för musikpedagogik), folkmusik (ämnesgruppen för folkmusik), jazzsång och olika jazzbandsinstrument(ämnesgruppen för jazz), musikteknologi

 

Ansökningstiden för läsåret 2018–2019 slutade 12.8.2018. Vi kontaktar alla sökande senast 15.9.2018.

 

Sökanvisningar för läsåret 2018–2019

 • Allmänna teoristudier och komposition arrangeras på finska och engelska läsåret 2018-2019.
 • För cembalo söker vi elever med tidigare erfarenhet med klaverinstrumenter.
 • Studierna i dragspel arrangeras på finska och engelska läsåret 2018-2019.
 • För folkmusik söker vi elever till olika instrument skilt för höst- och vårterminen. Eleverna kan vara nybörjare eller mer avancerade och minst 8 år gamla.
 • Som övningselever i fritt ackompanjemang på piano söker vi elever i olika nivå, både nybörjare och mer avancerade elever. Den sökande förutsätts kunna läsa noter och i viss mån känna till ackord. De sökande kallas till ett litet prov och en intervju.
 • Som övningselever i gitarr tar vi 6-9-åriga nybörjare samt avancerade elever
 • Som övningselever till ämnesgruppen för jazz söker vi också mer avancerade musiker, till exempel musikstuderande eller yrkesmusiker från andra genrer. Inom jazzmusiken erbjuds växelvis individuella lektioner (som udda år börjar på höstterminen, ansökan görs föregående vår) och ensemblelektioner (som jämna år börjar på höstterminen). Jazzensemblerna sätts vanligtvis ihop av enskilda musiker, men befintliga ensembler kan också komma i fråga. Varje enskild musiker i gruppen måste dock fylla i en separat ansökningsblankett.
 • Som övningselever i kantele tar vi elever, som har avlagt grundnivån 2 i ett musikinstitut eller musikskola.
 • Den som söker som övningselev till klassisk sång ska vara minst 18 år gammal. Vi önskar att du har utövat musik tidigare och kan läsa noter. Utvalda sökande kallas till provsjungning som arrangeras den 22 Augusti 2018.
 • För musikteknologi söker vi elever som intresserar sig för komposition med dator.
 • Som övningselever i orgel söker vi 14-30-åriga elever med pianistbakgrund.
 • Som övningselever i piano tar vi 5-8-åriga nybörjare samt avancerade elever som har avlagt musikinstitutnivån.
 • För stråkinstrumenten (violin, altviolin, cello och kontrabas) vill vi ha övningselever i olika åldrar, både nybörjare och mer avancerade elever. Vi behöver också engelskspråkiga övningselever för våra internationella studerande.
 • Den som söker som övningselev i vokal rytmmusik (pop/jazzsång) ska vara mellan 12 och 35 år gammal. Vi önskar att du har utövat musik tidigare och kan läsa noter. Utvalda sökande kallas till provsjungning.

 

Serviceavgifter

Serviceavgiften för övningselever är 170 euro/termin (340 euro/år). Den andra eleven i samma familj får syskonrabatt och betalar 130 euro/termin. Studerande på Konstuniversitetet betalar ingen serviceavgift. Fakturan skickas till hemadressen. När det gäller minderåriga övningselever skickas fakturan till vårdnadshavaren. Avgiften täcker 14 lektioner på hösten och 14 på våren.

Lektionerna är max 45 minuter. För de minsta eleverna är lektionen oftast på 30 minuter.

Målinriktade studier

Varje övningselev får en studieplan som utformas i enlighet med hans eller hennes syftemål och som uppdateras under årets lopp om det behövs. Syftet med verksamheten är att den lärarstuderande ska få en mångsidig yrkesprofil, varför man strävar efter att elevrepertoaren ska utgöra en helhet som omfattar många olika stilar. Att till exempel enbart arbeta med finslipning av något enstaka stycke inför en tävling är inte meningsfullt ur lärarutbildningens synvinkel.

I sin lärarpraktik lär sig Sibelius-Akademins studerande bl.a. att planera och utvärdera sin undervisning, utveckla sina färdigheter i pedagogisk interaktion och att undervisa i sitt eget instrument eller allsidigt i fråga om de tekniska och konstnärliga aspekter som är kopplade till den repertoar som ingår i läroämnet.

Övningseleven studerar som elev till lärarpraktikanten och den handledande lärare som har det övergripande ansvaret för utbildningen. Övningseleven förbinder sig att samarbeta såväl under såväl höstterminen som vårterminen och att samvetsgrant ägna sig åt sina hemläxor varje vecka. Som en del av studieplanen ingår även elevmatinéer och eventuella grupplektioner i studierna. Sibelius-Akademins övningselevsverksamhet omfattar inte separata studier i musikteori och gehör.

Solistiska nivåprestationer

Det ingår inte automatiskt i övningselevens rättigheter att avlägga nivåprestationer i solistiska ämnen. Examenstillfällen ordnas i enlighet med befintliga resurser. Eleverna får på begäran betyg över de studier de har bedrivit inom ramen för pedagogikundervisningen.

Kontakt

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi