Kookos Auditoriet 2

Kookos Auditoriet 2 är en klassliknande undervisningslokal som i synnerhet lämpar sig för seminarier och föreläsningar.

Kookos Auditoriet 2 har planerats för att användas för undervisning av Konstuniversitetets Teaterhögskola.

Det maximala antalet personer som ryms i auditoriet är 20.

Utrymmen och verksamhet

Teaterhögskolans huvudbyggnad Kokos
Sörnäs campus

Adress

Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki, Suomi

Kontaktinformation

teak.info@uniarts.fi
0294 47 4407

Plats på kartan