Kammarmusikverksamhet vid Sibelius-Akademin

Kammarmusiken är en central del av alla instrumentstudier i klassisk musik. Bekanta dig med kammarmusiken som en del av vår utbildning.

Kammarmusiken är en integrerad del i alla instrument- och sångstudier i klassisk musik vid Sibelius-Akademin. Hos oss studerar det varje läsår cirka 100 kammarmusikgrupper som undervisas av ansvariga lärare i kammarmusik och andra lärare som specialiserat sig på kammarmusik. Kammarmusikensemblerna spelar med olika sammansättningar varje läsår, eftersom det är studerandena själva som bildar dem. De består vanligtvis av 3-4 studerande och ensemblerna arbetar under en termin. Utöver de egna grupplektionerna fördjupar sig studerandena i kammarmusik på veckoslutsläger som ordnas vid Konstuniversitetets verksamhetsställe Kallio-Kuninkala i Träskända. Utöver vår ordinarie undervisningspersonal undervisar gästande lärare på veckoslutslägren. Vi erbjuder också regelbundet våra studerande mästarkurser i kammarmusik på internationell nivå.

Kammarmusikevenemang

I Sibelius-Akademins salar ordnas varje läsår flera kammarmusikexamensmatinéer, där du kan se på studerandenas kammarmusikframföranden. I april–maj kulminerar läsåret i Kammarmusikveckan, då du kan höra säsongens bästa kammarmusikframföranden.

Studieperioderna i kammarmusik

Under studieperioden Kammarmusik 1 lär man sig att spela i ensemble och att framföra kammarmusik. Avslutningsvis framträder kammarmusikensemblen med sin inövade repertoar till exempel på matinén.

Under studieperioden Kammarmusik 2 fördjupar studerandena sina färdigheter i kammarmusik och sammanställer en krävande konserthelhet som de också framträder med.

Alla studerande med ett klassiskt instrument som huvudämne kan avlägga en biämneshelhet i kammarmusik om de vill.

I vissa instrumentstudier kan man avlägga sin examen med betoning på kammarmusik. Till exempel violinister kan sammanställa ett program med betoning på kammarmusik för sin magisterkonsert.

Ungdomsutbildning i kammarmusik

Våra studerande inom ungdomsutbildningen har en unik möjlighet att få högklassig utbildning i kammarmusik under kammarmusikhelgerna för ungdomar i Kallio-Kuninkala i Träskända.