Kallio-Kuninkala (Träskända)

Konstuniversitetets verksamhetsenhet vid stranden av Tusby träsk i Träskända är en inspirerande arbetsmiljö för både personal och studerande.

Rakennus kasvien keskellä

Kallio-Kuninkala, även kallat ”Kunkkula”, erbjuder Konstuniversitetet mångsidiga lokaler för undervisning, forsknings- och projektarbeten, repetitioner och personalevenemang. I Kallio-Kuninkalas Leonora-sal arrangerar vi även konserter och andra publika evenemang.

På Konstuniversitetets intranät Artsi hittar du information om hur Konstuniversitetets personal och studerande kan reservera och nyttja lokalerna (kräver inloggning).

Kallio-Kuninkalas lokaler hyrs även ut till allmänheten. Information om dessa möjligheter hittar du på Kallio-Kuninkalas egen webbplats.

Information om Kallio-Kuninkala

Kallio-Kuninkala finns omnämnt i historieböckerna redan på 1600-talet. Sedan 1975 förvaltas lokalerna av Leonora och Yrjö Paloheimos stiftelse, vars syfte är att främja den finländska konstutbildningen och stödja unga konstnärers utveckling genom att ställa lokalerna till deras förfogande.

Kallio-Kuninkalas verksamhet understöds av Konstuniversitetet, Paloheimo-stiftelsen och Träskända stad.

Adress

Ristinummentie 6, 04400 Järvenpää, Suomi

Tillgänglighet

Kallio-Kuninkalas byggnader är skyddad av Museiverket och därför inte helt tillgängliga. Mer information om byggnaders tillgänglighet finns på Kallio-Kuninkalas egen hemsida.

Plats på kartan