Evenemang: Visioner för konstfostran och konstutbildning den 14 november 2022

Visioner för konstfostran och -utbildning 2030 offentliggörs vid Svenska Teatern i Helsingfors måndagen den 14 november 2022. Du kan också följa evenemanget på nätet.

Konstuniversitetet har under 2019–2021 inlett tre nationella visionsarbeten inom konstfostran och -utbildning för musik, bildkonst och performativa konstarter. Vi har i visionsarbetsprojekten funderat på hur framtidens finländska konstfostran och -utbildning ser ut i olika utbildningsstadier. Vårt mål har varit att aktörerna inom de olika konstområdena får en starkare gemensam syn på utbildningens utvecklingsbehov, mål och åtgärder. Samtidigt har vi stött det regionala och riksomfattande samarbetet mellan aktörerna.

Visionsarbetet är nu avslutat. Publiceringen är öppen för alla, välkomna med! Du kan också följa evenemanget live på nätet.

Evenemanget går på finska men vi kan vid behov ordna tolkning till engelska.

Program (uppdateras):

14.30: Välkommen
14.40: Musikframförande: Kammarkören från Vaskivuori gymnasium
14.45: Välkomsthälsning av rektorn för Konstuniversitetet
14.50: Presentation av visionerna för konstfostran och -utbildning 2030
15.25: Videohälsning av undervisningsministern
15.30: Skål
16.00: Paneldiskussion: De åtta största partiernas synpunkter på konstutbildning och konstfostran. Rosa Meriläinen, generalsekreterare för Centralorganisationen för kultur och konst KULTA rf, leder diskussionen.
16.45: Diskussion
17.30: Evenemanget avslutas

Tid

14.11.2022 kl 14:30 – 17:30

Plats

Svenska Teatern samt på nätet

Pohjoisesplanadi 2

00130 Helsinki

Plats på kartan

Se vägbeskrivning