Photo: Kaisa Hämäläinen

Hjärtligt välkommen till Konstuniversitetets första promotion 8-10.6 2018!

|
Blogg

Den 2 juni 2006 höll Bildkonstakademin sin första och enda promotion som självständigt universitet. Vid tillfället promoverades 153 magistrar, 4 doktorer och 5 hedersdoktorer. Promotionen förbereddes under lång tid och stundom i en stämning av motstridiga känslor: den urgamla universitetstraditionen med promotion upplevdes som utmanande och formalistiskt på Bildkonstakademin. Själva tilldragelsen var överraskande för många med sin färgrikedom och hjärtevärmande anda. Själv minns jag särskilt de många intressanta tal som hölls av de nypromoverade på efterfesten på Börsklubben och 22-Pistepirkkos fina spelning.

Nu går den första promotionen på Konstuniversitetet av stapeln med magistrar och doktorer från Bildkonstakademin, Teaterhögskolan och Sibelius-Akademin. Dessutom kommer en rad hedersdoktorer att “invigas”. En del av dessa är specialister inom teater och dans, musik och bildkonst, andra är gränsöverskridande konstnärliga och vetenskapliga experter. Det som förenar dem alla är och att de är Konstuniversitetets hedersdoktorer!

Universitetets tvärvetenskapliga karaktär och att det är beläget på flera olika platser i Helsingfors är en utmaning. Hur ska Bildkonstakademins, Teaterhögskolans och Sibelius-Akademins studerande, lärare och administrativa personal kunna träffas? Promotionen är en mötesplats, ett trevligt tillfälle att stärka gemenskapskänslan. Den är visserligen formell men samtidigt en möjlighet att lära känna varandra och lära sig något nytt.

Det faktum att promotionen äger rum i år är jättefint för Bildkonstakademin – vi firar ju också vårt 170-årsjubileum i år. Promotionen kommer att vara det centrala evenemanget i vårt breda festprogram.

Alltså: Välkommen att vara med och hedra och lära känna kolleger, såväl bekanta som mer obekanta, och ha det riktigt kul!

Med vänliga hälsningar,
Jan Kaila, dekan på Konstuniversitetets Bildkonstakademi

Anmäl dig till promotionen på nätet senast 30.3 2018.