Jan-Erik Andersson, Annette Arlander och Anna Kuoppamäki är Konstuniversitetets Årets alumner 2023

Valet av årets alumner är ett erkännande som årligen delas ut till personer som fått sin utbildning vid Konstuniversitetet och som genom sin verksamhet på ett föredömligt sätt har stärkt konstens och konstnärsutbildningens unika värde och betydelse. Alumnerna 2023 är samhällsrelevanta konstnärer och forskare.

Shoja Lak, Minna Hatinen, Hans Andersson Konstuniversitetets Årets alumner 2023 Jan-Erik Andersson, Annette Arlander och Anna Kuoppamäki

Konstuniversitetet utser årligen tre konstnärer till Årets alumner, en från varje akademi. Enligt Konstuniversitetets rektor Kaarlo Hildén är syftet att synliggöra konstutbildningen och diskutera hur Konstuniversitetet och konstnärerna påverkar samhället.

”I år föll valet på konstnärer och forskare med samhällspåverkan. Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, scenkonst och skrivande, och vi vill uppmärksamma de sätt på vilka konstforskningen påverkar och syns i vårt samhälle”, säger Hildén.

Årets alumner 2023

Årets alumn vid Bildkonstakademin är Jan-Erik Andersson, som tog doktorsexamen i bildkonst 2008. Hans mest kända verk är huset ”Life on a Leaf” i vilket bodde med sin familj från när huset blev klart 2009 till 2023. I sin doktorsavhandling i bildkonst granskade Andersson relationerna mellan konst och arkitektur genom sitt husprojekt. Andersson har från och med 1980-talet arbetat med installationer, performance, offentliga konstverk, interaktiva mediekonstverk och arkitektur. Hans aktuella postdoc-projekt vid Bildkonstakademin är ett nytt hus som byggs bredvid ”Life on a Leaf”.

Årets alumn vid Teaterhögskolan är Annette Arlander, som är den första doktorn från Teaterhögskolan i Finland (1999). Arlander var professor i performancekonst och teori vid Teaterhögskolan 2001–2013, professor i konstnärlig forskning vid Konstuniversitetet 2015–2016 och professor i performance, konst och teori vid Stockholms Konstnärliga Högskola 2018–2019. Arlander fortsätter sin internationellt framstående yrkeskarriär som regissör, forskare som lagt grunden till utbildningsprogrammet i performancekonst och uppträder även själv. Hon är bland annat en av redaktörerna för den internationellt erkända tidskriften JAR – Journal of Artistic Research. Hon har tilldelats statspriset i mediekonst och statspriset i multikonst.

Årets alumn vid Sibelius-Akademin är Anna Kuoppamäki, som tog doktorsexamen i musik 2015. Hon är sångare och låtskrivare, musikpedagog, forskare och lärare. Kuoppamäki blev på 1990-talet känd som frontfigur i gruppen Wilma som trakterade popmusik med elgitarrer och syntar. De senaste 20 åren har hon ändå främst sysselsatt sig som forskare och lärare. Under sin karriär som forskare har Kuoppamäki fokuserat på banorna för ungdomars musikinlärning och på att stödja barn och ungdomar som kulturaktörer inom musikpedagogiken. Som postdoktor vid Sibelius-Akademin arbetar Kuoppamäki aktivt inom musik- och konstpedagogiken, bland annat i ungdomsprojektet G Songlab, där det samhälleliga inflytandet spelar en central roll.