Markus Utrio utsågs till Sibelius-Akademins prodekan med ansvar för utbildning och Tuuli Talvitie till prodekan ansvarig för forskning

Bakgrunden till rekryteringen av prodekan är förändringsförhandlingarna kring Sibelius-Akademins lednings- och organisationsmodell. Från och med den 1 januari 2024 kommer Akademien att ha tre heltidsanställda prodekaner istället för de tidigare fyra: prodekaner ansvarar för undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. 

Rekryteringsprocessen för prodekan för konstnärlig verksamhet pågår fortfarande och urvalet kommer att meddelas senare. 

Prodekanerna inleder sina uppdrag i den nya organisationsmodellen den 1 januari 2024. 

Stark kompetens inom personal och processledning är avgörande under den kommande femårsperioden 

Utbildningens prodekan ansvarar för Sibelius-Akademins undervisningsverksamhet och dess planering, organisation och utveckling. Han leder också studietjänster och internationella tjänster. 

Markus Utrio har varit dekan ansvarig för Sibelius-Akademins fakultet för klassisk musik sedan 2018. Dessförinnan har han bland annat arbetat som examensansvarig och utbildningsansvarig vid Yrkeshögskolan Metropolia och som lektor på Metropolia och Stadia Yrkeshögskolan. Utrio har även arbetat som utbildningschef vid Helsingfors konservatorium 2016–2018. Han har en magisterexamen i musik.  

Stark motivation för pedagogik och undervisningsutveckling, samt bevis på långsiktig ekonomisk och resultatstyrning, lyftes fram i Utrios urval. 

”Utrio har de kunskaper, egenskaper och arbetslivserfarenhet som är betydelsefulla när det gäller framgång i uppdraget som prodekan för utbildning under den kommande femårsperioden, inklusive slutförandet av läroplansprocessen”, säger Sibelius-Akademins dekan Emilie Gardberg. 

Forskningsdekan leder Sibelius-Akademins forskning, forskarutbildning, FoU-verksamhet och stödtjänster för forskning och forskarutbildning. Enligt den nya organisationsmodellen är tjänsten en chefstjänst på heltid och inkluderar inte längre en forskartjänst på deltid. 

Tuuli Talvitie tog sin doktorsexamen från Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet 2010. Hon har arbetat vid Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet, vid den Nationella forskarskolan för musik och scenkonst, och i projekt ”Dansmusikens lokalhistoria och dess ljudtolkning” vid Institutionen för musikvetenskap vid Tammerfors universitet som finansierades av Finlands Akademi. 

Talvitie har deltagit i handledningsprocesser vid Tammerfors universitet, Yrkeshögskolan Metropolia och Sibelius-Akademin. Hon har även arbetat i administrativa och arbetsledande befattningar på musikskolor sedan 2012, till exempel som rektor för Käpylä musikskola (2018-2022). Sedan augusti 2022 är hon dekan ansvarig för Sibelius-Akademins avdelning för musikpedagogik, jazz och folkmusik. 

Talvitie valdes på grund av hennes starka motivation att utveckla forskningsaktiviteter, samt för att hon demonstrerat att hon är en dynamisk personal och förändringsledare, kompetenser som krävs i tjänsten som prodekan för forskning enligt den nya organisationsmodellen. 

”Talvitie har tagit en aktiv roll för att främja och stödja forskning och forskarutbildning i sin nuvarande roll. Dessutom har hon uppvisat utmärkt process- och förändringsledningsförmåga, vilket kommer att behövas under den kommande terminen, då vi stärker forskningsverksamheten i varje ämnesgrupp, säger Gardberg. 

Lednings- och organisationsmodellreformen utgör bakgrunden för rekryteringarna av prodekaner 

Våren 2023 höll Sibelius-Akademin förändringsförhandlingar om lednings- och organisationsmodellen. Som ett resultat av detta togs besluten om att  fakultetsindelningen upphör och samtidigt beslöts om prodekanernas antal och uppgifter.  

Från och med den 1 januari 2024 kommer Akademien i stället för de fyra tidigare att ha tre prodekaner på heltid: prodekanerna ansvarar för undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. Varje prodekan förvaltar alltså ett av högskolans tre kärnområden (undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet) och de tjänster som stödjer detta. Varje prodekan stödjer dessutom Akademiens avdelningschefer inom sitt eget ansvarsområde. 

Rekryteringsprocessen för prodekaner inleddes direkt efter rektors beslut om den nya organisationsmodellen den 1 juni 2023. De tre prodekantjänster som nämnts ovan öppnades för att sökas, varav två godkändes att tillsättas i förändringsförhandlingarna genom en öppen ansökan och en genom ett internt förfarande. Det interna förfarandet gällde Tuuli Talvitie, som har ett giltigt anställningsförhållande vid Sibelius-Akademin. 

I urvalsprocessen har dekanen fått stöd av en rekryteringsgrupp som representerar akademin på olika sätt, enligt rekryteringsprocessen för Konstuniversitetets högsta ledning. 

Mer information 

Emilie Gardberg 
Dekan, Sibelius-Akademin
emilie.gardberg@uniarts.fi