Markus Utrio Sibelius-Akatemian opetuksesta vastaavaksi ja Tuuli Talvitie tutkimuksesta vastaavaksi varadekaaniksi

Varadekaanirekrytointien taustalla on Sibelius-Akatemian johtamis- ja organisaatiomallia koskevat muutosneuvottelut, joiden tuloksena akatemiassa on 1.1.2024 alkaen aiemman neljän sijasta kolme kokopäiväistä varadekaania: opetuksesta, tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta vastaavat varadekaanit.  

Taiteellisen toiminnan varadekaanin rekrytointiprosessi on yhä käynnissä, ja valinnasta tiedotetaan myöhemmin.  

Varadekaanit aloittavat uuden organisaatiomallin mukaisissa tehtävissään 1.1.2024.  

Vahvat henkilö- ja prosessijohtamisen taidot keskeisiä tulevalla viisivuotiskaudella 

Opetuksen varadekaani vastaa Sibelius-Akatemian opetustoiminnasta ja sen suunnittelusta, organisoitumisesta ja kehittämisestä. Hän johtaa opintopalveluita ja kansainvälisiä palveluita.  

Markus Utrio on toiminut Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastosta vastaavana varadekaanina vuodesta 2018. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkintopäällikkönä ja koulutuspäällikkönä (2007–2015) sekä koulutuspäällikkönä Helsingin konservatoriossa vuosina 2016–2018. Utrio on työskennellyt myös lehtorina Metropoliassa ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri. 

Utrion valinnassa korostuivat vahva motivaatio pedagogiikkaan ja opetuksen kehittämiseen sekä näytöt pitkäjänteisestä talous- ja tulosjohtamisesta. 

”Utriolla on osaamista ja ominaisuuksia sekä työote, jotka ovat opetuksen varadekaanin tehtäväalueella menestymisen kannalta merkittäviä tulevalla viisivuotiskaudella, mukaan lukien opetussuunnitelmaprosessin loppuunsaattaminen”, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo.   

Tutkimuksen  varadekaani johtaa Sibelius-Akatemian tutkimusta, tohtorikoulutusta, TKI-toimintaa sekä tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen tukipalveluita. Uuden organisaatiomallin mukainen tehtävä on kokopäiväinen johtamistehtävä, johon ei sisälly osa-aikaista tutkimustehtävää.  

Tuuli Talvitie väitteli tohtoriksi Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitokselta vuonna 2010. Hän on työskennellyt jatko-opintojensa aikana Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella, Musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallisessa tutkijakoulussa sekä Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ”Tanssimusiikin paikallishistoria ja sen soiva tulkinta”.  

Talvitie on osallistunut opinnäytetyön ohjausprosesseihin sekä Tampereen yliopistossa, Metropolia ammattikorkeakoulussa että Sibelius-Akatemiassa.  

Hän on työskennellyt myös musiikkioppilaitosten johtamis-, hallinnollisissa ja esimiestehtävissä vuodesta 2012, muun muassa Käpylän musiikkiopiston rehtorina (2018–2022). Sibelius-Akatemian Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osastosta vastaavana dekaanina hän on toiminut elokuusta 2022 alkaen. 

Talvitien valinnassa painoivat tämän ensisijainen motivaatio tutkimustoiminnan kehittämiseen sekä uuden organisaatiomallin mukaisen tutkimuksen varadekaanitehtävän vaatimat näytöt vahvasta henkilöstö- ja muutosjohtamisesta. 

”Talvitie on ottanut aktiivista roolia tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen eteenpäin viemisessä ja tukemisessa nykyisessä tehtävässään. Lisäksi hän on osoittanut erinomaisia prosessi- ja muutosjohtamisen taitoja, jotka korostuvat tulevalla kaudella, kun vahvistamme tutkimustoimintaa jokaisessa aineryhmässä”, Gardberg sanoo.  

Johtamis- ja organisaatiomalliuudistus varadekaanirekrytointien taustalla 

Sibelius-Akatemiassa käytiin keväällä 2023 johtamis- ja organisaatiomallia koskevat muutosneuvottelut, joiden tuloksena päätettiin osastojaosta luopumisesta sekä varadekaanien määrästä ja tehtävänkuvista.  

Akatemiassa on 1.1.2024 alkaen aiemman neljän sijasta kolme kokopäiväistä varadekaania: opetuksesta, tutkimuksesta ja taiteellisesta toiminnasta vastaavat varadekaanit. Kukin varadekaani johtaa siten yhtä yliopiston kolmesta ydinosa-alueesta (opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta) ja sitä tukevia palveluita. Lisäksi kukin varadekaani tukee akatemian ainejohtajia omalla vastuualueellaan. 

Varadekaanien rekrytointiprosessi käynnistettiin välittömästi uutta organisaatiomallia koskevan rehtorin päätöksen jälkeen 1.6.2023. Haettavana oli edellä mainitut kolme varadekaanin tehtävää, joista kaksi sovittiin muutosneuvotteluissa täytettävän avoimella haulla ja yksi sisäisellä menettelyllä. Sisäinen menettely koski Tuuli Talvitietä, jolla on voimassa oleva työsuhde Sibelius-Akatemiassa.  

Valintaprosessissa dekaanin tukena on toiminut Taideyliopiston ylimmän johdon rekrytointiprosessin mukainen akatemiaa monipuolisesti edustava rekrytointiryhmä.  

Lisätietoa 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg
emilie.gardberg@uniarts.fi