Undervisning, studier och arbete fortsätter huvudsakligen på distans under vårterminen 2021

Konstuniversitetets beredskapsgrupp och universitetets rektor har beslutat att undervisning, studier och övrigt arbete fortsätter på distans under vårterminen 2021 (1.1.–31.7.2021) enligt samma riktlinjer som på höstterminen 2020 eftersom coronapandemin fortfarande pågår.

De viktigaste riktlinjerna

  1. Konstuniversitetet rekommenderar att ordna undervisning på distans alltid när det är möjligt och när det inte betydligt kompromissar inlärningsmålen. 
  2. Undervisning som är omöjligt eller orimligt svårt att ordna på distans med tanke på att nå inlärningsmålen ordnas som kontaktundervisning. I första hand ordnas undervisning i universitetslokalerna åt individer och smågrupper.
  3. Konstuniversitetet säkerställer en möjlighet för lärare att undervisa i situationen när arbetsuppgifterna tillåter det. 
  4. Man ska ge möjlighet för studerande som hör till riskgruppen att avlägga studier på distans när det är möjligt. Konstuniversitetet strävar till att ordna distansundervisning också om en studerandes nära anhörig hör till riskgruppen, och studeranden upplever det omöjligt att ta del i kontaktundervisning på grund av det. 
  5. Övning i anknytning till studier och självständigt konstnärligt arbete fortsätter i enlighet med akademiernas anvisningar. 
  6. Övrigt arbete vid Konstuniversitetet fortsätter huvudsakligen på distans t.o.m. 31.7.2021.
  7. Konstnärlig verksamhet i universitetslokaler är möjligt, inklusive evenemang för över 50 personer. Konstuniversitetet ordnar ändå inte tillfällen för inbjudna gäster för över 50 personer. 

Universitetets riktlinjer angående corona finns i sin helhet i Artsis huvudnyhet Information om coronavirusets inverkan på Konstuniversitetet.

Konstuniversitetet följer aktivt coronaviruspandemins utveckling och preciserar anvisningarna vid behov.