Opetus, opiskelu ja työskentely jatkuvat Taideyliopistossa pääosin etänä kevätlukukaudella 2021

Koronapandemian jatkuessa Taideyliopiston valmiusryhmä ja yliopiston rehtori ovat päättäneet, että opetus, opiskelu ja muu työskentely jatkuvat kevätlukukaudella 2021 (1.1.–31.7.2021) samoin linjauksin kuin syyslukukaudella 2020.

Tärkeimmät linjaukset

  1. Opetus suositellaan järjestettävän etäopetuksena aina silloin, kun se on mahdollista, ja toteutus ei merkittävästi haittaa osaamistavoitteiden saavuttamista. 
  2. Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, järjestetään lähiopetuksena. Yliopiston tiloissa järjestetään lähiopetuksena ensisijaisesti yksilö- ja pienryhmäopetusta.
  3. Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. 
  4. Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Etäopetus pyritään järjestämään myös, mikäli opiskelijan lähiomainen kuuluu riskiryhmään, eikä opiskelija koe sen vuoksi mahdolliseksi osallistua lähiopetukseen.  
  5. Opiskeluun liittyvä harjoittelu ja itsenäinen taiteellinen työskentely jatkuu akatemioiden ohjeiden mukaisesti.
  6. Muu työskentely jatkuu Taideyliopistossa pääosin etänä 31.7.2021 asti.
  7. Taiteellinen toiminta yliopiston tiloissa on mahdollista mukaan lukien yli 50 hengen tilaisuudet. Taideyliopistossa ei kuitenkaan järjestetä yli 50 hengen kutsuvierastilaisuuksia.

Yliopiston koronalinjaukset löytyvät kokonaisuudessaan Artsin pääuutisesta Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen 

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa.