Riktlinjerna angående återställning av verksamhet vid universitetets preciserats – sommarens riktlinjer gäller t.o.m. 9.8.2020

Konstuniversitetet har preciserat riktlinjerna angående universitetets verksamhet och användning av lokalerna. Universitetets beredskapsgrupp har beslutit att fortsätta de nuvarande riktlinjerna t.o.m. 9.8.2020. Detta betyder att studier, undervisning, övning och annat arbete utförs på distans t.o.m. 9.8.2020. Beslut gällande hösten (fr.o.m. 10.8.2020) fattas före midsommaren.

Sammanfattning av preciserade riktlinjer:

  • undervisning huvudsakligen på distans t.o.m. 9.8.2020
  • arbete huvudsakligen på distans t.o.m. 9.8.2020
  • studier huvudsakligen på distans t.o.m. 9.8.2020
  • studier, undervisning och annat arbete möjliggörs i universitetslokaler enligt gemensamma principer 1.6.–9.8.2020   
  • Studerande kan använda universitetslokaler för individuellt arbete genom att ansöka ett särskilt tillstånd från sin egen akademi. Vid beviljande av tillstånd prioriteras verksamhet som stöder studerandenas utexaminering under 2020, som inte kan utföras utanför universitetslokaler och/eller som inte kan flyttas till höstterminen.

Utbytesstudier möjliggörs under läsåret 2020–2021, dock genom att iaktta pandemisituationen och myndigheternas eventuella riktlinjer som kan begränsa utbytesstudier. Mer specifika anvisningar skapas om möjliggörande av utbytesstudier. Dekanerna vid akademier fattar beslut om utgående och ankommande utbytesstuderande.

Preciseringar i lokalernas användning

Universitetets beredskapsgrupp har ändrat riktlinjerna angående användning av gemensamma kökslokaler. Motivering till denna ändring är att användning av gemensamma kökslokaler inte skapar en höjd risk för smitta som avviker från övriga verksamheten om man följer säkerhetsanvisningar i dem.

Gemensamma kökslokaler kan användas men man ska följa 2 meters säkerhetsavstånd i dem och köket får användas endast efter noggrann handtvätt. Varje användare ska se till att kökets utrustning och ytor rengörs noggrant efter användning. Matpauser bör tidsplaneras så att det finns så få personer som möjligt samtidigt i köket.

Preciseringar i användning av biblioteket

Biblioteket är begränsat öppet för personer vid Konstuniversitetet mellan 1.–18.6.2020 på vardagar kl. 11–15 i Helsingfors. Biblioteket är stängt i Helsingfors och i Kuopio mellan 19.6.–9.8. p.g.a. införande av det nya bibliotekssystemet Alma.

Bibliotekets självservice är inte möjlig medan biblioteket är stängt. P.g.a. ändringen av bibliotekssystemet är utlånings- och återlämningsautomaterna ur bruk. Också larmportarna är ur bruk eftersom de är kopplade i det nya systemet. Varje universitetsbibliotek som ändrar systemet måste stänga av sin service som har att göra med systemet på sommaren.

Andra service som inte har att göra med bibliotekets system, såsom e-material och databaser, är normalt i bruk. Det lönar sig att sköta hela sommarens kopieringar och utlåningar före midsommaren medan biblioteket är begränsat öppet.

Förfrågningar

Jari Perkiömäki 
rektor 
050 384 3454