Yliopiston palautumiseen liittyviä linjauksia täydennetty – kesän linjaukset voimassa 9.8. asti

Taideyliopisto on täsmentänyt toimintaan ja tilojen käyttöön liittyviä linjauksia. Yliopiston valmiusryhmä on päättänyt jatkaa nykyisiä linjauksia 9.8. asti. Tämä tarkoittaa, että opiskelu, opetus, harjoittelu ja muu työskentely tapahtuu pääasiassa etänä 9.8. asti. Syksyä (10.8. lähtien) koskevat päätökset tehdään juhannukseen mennessä.

Nervanderinkadun kattoterassi

Tiivistelmä täsmennetyistä linjauksista: 

  • opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena 9.8.2020 asti 
  • henkilöstön työskentely tapahtuu pääsääntöisesti etätyönä 9.8.2020 asti 
  • opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti etäopiskeluna 9.8.2020 asti 
  • yhteisten periaatteiden mukaisesti priorisoitu opiskelu, opetus ja muu työskentely mahdollistetaan yliopiston tiloissa 1.6.–9.8.2020   
  • Opiskelijat voivat käyttää yliopiston tiloja itsenäiseen työskentelyyn hakemalla erillistä tilankäyttölupaa omasta akatemiastaan. Lupia myönnettäessä priorisoidaan toimintaa, joka tukee tutkinnon valmistumista vuoden 2020 aikana, jota ei voi toteuttaa yliopiston ulkopuolella ja/tai jota ei voi siirtää syyslukukauteen 

Vaihto-opiskelu mahdollistetaan lukuvuonna 2020–2021 huomioiden pandemiatilanne ja mahdolliset viranomaismääräykset, jotka voivat rajoittaa vaihtoon osallistumista. Vaihto-opiskelun mahdollistamisesta laaditaan tarkempi ohjeistus. Akatemioiden dekaanit tekevät päätökset lähtevistä ja tulevista vaihto-opiskelijoista.  

Täsmennyksiä tilojen käyttöön 

Yliopiston valmiusryhmä on muuttanut aiemmin tekemäänsä linjausta yhteisten keittiötilojen käytössä. Muutoksen perusteena on arvio siitä, ettei yhteisten keittiöiden käyttö muodosta muusta toiminnasta poikkeavaa, kohonnutta tartuntariskiä, jos niiden käytössä noudatetaan turvaohjeita. 

Yhteisiä keittiötiloja voidaan käyttää, mutta myös niissä on noudatettava 2 metrin turvaväliä ja keittiötä saa käyttää vain huolellisen käsienpesun jälkeen. Jokaisen käyttäjän tulee myös huolehtia keittiön välineiden ja pintojen huolellisesta puhdistuksesta käytön jälkeen. Ateriatauot tulisi ajoittaa siten, että keittiössä on kerrallaan mahdollisimman vähän ihmisiä. 

Täsmennyksiä kirjaston käyttöön 

Kirjasto on taideyliopistolaisten käytössä rajoitetusti Helsingissä 1.–18.6.2020 arkipäivisin klo 11–15 . Kirjasto on kiinni Helsingissä ja Kuopiossa 19.6.–9.8. uuden kirjastojärjestelmä Alman käyttöönoton vuoksi. 

Kirjaston ollessa suljettuna, ei sen käyttö ole mahdollista edes itsepalveluna. Kirjastojärjestelmän vaihdoksen vuoksi lainaus- ja palautusautomaatit ovat poissa käytöstä, kuten myös hälytysportit, sillä ne ovat yhteydessä vaihdettavaan järjestelmään. Jokainen vaihdokseen osallistuva yliopistokirjasto joutuu pitämään järjestelmän käyttöön kohdistuvat palvelunsa suljettuna nyt kesällä. 

Muut kuin kirjaston järjestelmään liittyvät palvelut, kuten e-aineistot ja tietokannat ovat normaalisti käytettävissä. Koko kesän kopiointi- ja lainaustarpeet kannattaakin hoitaa nyt ennen juhannusta kirjaston ollessa avoinna rajoitetusti. 

Lisätietoja

Jari Perkiömäki 
rehtori 
050 384 3454